Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 
 

Icoon Maria Magdalena

Icoon Maria MagdalenaWat zien we op deze icoon?

AANWEZIG BIJ DE HEER

Het was nog donker toen Maria Magdalena zondagmorgen bij het graf kwam. Vrijdag hadden ze Jezus daar neergelegd, in een nieuw graf, waarin nog nooit iemand was neergelegd (Johannes 19, 41).

Ze zag dat de steen was weggerold en ging snel terug aan de leerlingen melden: “Ze hebben de Heer uit het graf genomen.” Petrus en Johannes hebben toen gekeken en zijn weer terug naar huis gegaan. Maria is bij het lege graf gebleven (Johannes 20,11).

Twee engelen

Huilend buigt ze zich naar het graf en ziet ze twee in het wit geklede engelen zitten. Ze vragen: "Waarom huil je?"

De twee engelen in het lege graf verwijzen naar de twee gouden cherubs die Mozes op de Ark van het Verbond aanbracht (Exodus 25,8). In de ark lag de verbondsakte. Het lege graf verwijst naar de lege ruimte tussen de engelen boven de ark van het verbond, waar de Onzichtbare Zich laat ontmoeten.

De verrezen Heer

Maria denkt eerst de tuinman te zien. Dan noemt de Heer haar bij haar naam en ze herkent Jezus! Houd me niet vast, zegt Jezus. Ik stijg op naar mijn Vader die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is. Zoals Hij bij zijn afscheid al had gezegd: Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij (Johannes 14,10). En als iemand Hem zou liefhebben en zijn woord zou onderhouden, dan zouden Hij en de Vader bij diegene verblijf nemen (Johannes 14,23).

 

Gebed

Heer onze God, U heeft zich aan ons geopenbaard en U bent zichtbaar geworden in Jezus uw Zoon. Hij is voor ons gestorven en voor ons verrezen op de derde dag. Gij hebt alles aan Hem onderworpen en aan zijn voeten gelegd (Hebreeën 2,8). Zend ons de Helper, de Geest van de Waarheid, die wij in ons hart willen toelaten en in onze geest willen ontmoeten.

Jezus, verschijn in ons hart opnieuw en vervul ons met uw aanwezigheid. Laat ons leven altijd onverdeeld aan U toebehoren, want uw naam dragen wij. Laat ons blij zijn en juichen en U alle eer geven.

Amen.

 Angelique Hüsstege

Icoon van Geert Hüsstege (www.familiafidei.com) uit de serie iconen rond barmhartigheid. Een van de series die te leen zijn met korte catecheses erbij.

Uit: Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2019-2

Meer van Angelique Hüsstege

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter