Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 
 

HET HART VAN ELKE KERKELIJKE ACTIVITEIT

Bron van voortdurende vernieuwing

In 2010 schreef paus Benedictus XVI een gezaghebbende brief over het Woord van God. We vroegen Han van Lijf om daar een inspirerend citaat uit te halen. Redactie 

'Het Woord van de Heer blijft in eeuwigheid. En dit is de boodschap die u in het evangelie is verkondigd (1 Petrus 1,25; vergelijk Jesaja 40,8).' 

Zo begintpaus Benedictus XVI Verbum Domini. Verbum Domini (= Het Woord van de Heer) is een brief van aansporing die paus Benedictus XVI schreef naar aanleiding van de 12de Gewone Bisschoppensynode van oktober 2008, die als onderwerp had 'Het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk'. 

Eeuwig blijvend

De paus herinnert ons er in de eerste zin van Verbum Domini direct aan dat Gods Woord eeuwig is en blijft. Eeuwig - terwijl we in de huidige wereld omringd zijn door vergankelijke zaken die ons vaak veel te veel in beslag nemen. 

Herontdekking

Even verderop in dezelfde paragraaf zegt de paus: 'Zo wens ik enkele fundamentele lijnen aan te geven voor een herontdekking in het leven van de Kerk van het goddelijk Woord, bron van voortdurende vernieuwing, en ik wens tegelijkertijd dat het steeds meer het hart wordt van elke kerkelijke activiteit.' 

Vernieuwing

Het Woord van God moet het kloppende hart worden van alle activiteiten die de Katholieke Charismatische Vernieuwing ontplooit. Daarbij vinden we een houvast in de richtlijnen die de paus aangeeft. 

Verbum Domini verscheen in januari 2011 in het Nederlands; 84 pagina's, 5,75 euro + portokosten. Besteladres: secretariaat@bisdombreda.nl, tel. 076-522 34 44. Een digitale versie: zie rkdocumenten.nl. Engelse officiële vertaling.

Han Van Lijf #

Uit: Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2012-5 

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter