KCV

 
 

Beloningsbeleid

In de statuten is niets geregeld omtrent de beloning van de bestuursleden van de stichting. Het bestuur heeft reeds een aantal jaren geleden unaniem besloten dat de vier bestuursleden geen vergoeding ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden.

Naast het bestuur heeft de stichting op basis van het Huishoudelijk reglement een Pastorale Kerngroep en Raad van Adviseurs als organen. De voorzitter en de secretaris van de Pastorale Kerngroep – vrijwilligers – ontvangen in beginsel een vrijwilligersvergoeding van max. € 150,- per maand en € 1500,- per jaar. De overige leden van de Pastorale Kerngroep en de leden van de Raad van Adviseurs – eveneens vrijwilligers – ontvangen geen vergoeding.

Voorts werken er zeven betaalde medewerkers op kantoor, in totaal 3,7 fte. Zij ontvangen salaris tegen het minimumloon.

De vele vrijwilligers die zich inzetten voor de stichting declareren in beginsel de door hen voor de stichting gemaakte onkosten. Het is uiteindelijk aan het bestuur van de stichting in hoeverre de gedeclareerde kosten ook daadwerkelijk vergoed (kunnen) worden.

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter