Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 
 

CELEBRATE IN UNITY EN OECUMENE

Joke Laan

De inhoud van vakantieconferentie Celebrate bood genoeg inspiratie om een jaar lang uit te putten. Dit is deel 4.

Chemin Neuf Celebrate 2015Gemeenschap Chemin Neuf verzorgde een workshop over eenheid.

In Unity was het thema van Celebrate. In dit kader van eenheid schonk Celebrate dan ook aandacht aan de oecumene.Hierbij was Chemin Neuf, een katholieke gemeenschap  met een oecumenische roeping , uitgenodigd voor het verzorgen van een workshop en een gebedsdienst. Wij als Celebrate-gangers werden gevraagd om deze vijftien personen van Chemin Neuf een lunch of diner aan te bieden. Mijn moeder en ik hebben twee van hen een diner aangeboden en dat werd een leuke ervaring. De ontmoeting maakte het mogelijk dat zij lijfelijk werden gevoed, en wij samen geestelijk werden verrijkt.

Zoals Jezus eenheid wil

Hun gebed voor de Eenheid onder de Christenen,geschreven door Paul Couturier, luidt als volgt:

'Heer Jezus,

U die gebeden heeft dat allen één zouden zijn,

wij bidden U voor de eenheid onder de christenen, zoals U het wilt en op de manier die U wilt.

Moge Uw Geest ons geven, dat wij de pijn van de scheiding ervaren, dat wij onze schuld erkennen en dat wij mogen hopen over alle hoop heen, Amen.'

Chemin Neuf heeft ongeveer 2000 leden in een dertigtal landen. De gemeenschappen richten zich op het gemeenschapsleven voor echtparen, gezinnen en toegewijde broeders en zusters.

Bisschop De Korte Celebrate 2015Bisschop De Korte in een workshop over oecumene tijdens Celebrate.

Bisschop De Korte

Op donderdag ging bisschop De Korte van Groningen-Leeuwarden ons voor in de eucharistieviering. Als referent voor Kerk en Samenleving en verkozen tot theoloog des vaderlands 2015 leidde hij 's middags een workshop over oecumene. Hij had een paper gemaakt waarin hij de belangrijkste kenmerken van kerkscheuringen en toenaderingen binnen de kerken van de orthodoxe, protestantse en katholieke christenen verduidelijkte. Volgens de bisschop is de verdeeldheid in het lichaam van Christus of de verdeeldheid in de kerken niet Gods wil en is werken aan de eenheid wel Gods wil.

Behoefte aan duidelijkheid

Na zijn uiteenzetting konden er vragen worden gesteld. Al gauw werd duidelijk dat de gemiddelde gelovige op dit moment niet zoveel op heeft met oecumene. Er bleek veel eerder behoefte te zijn aan kennis en ervaring over wat nu precies katholiek-zijn inhoudt. Uit het gesprek kwam vooral naar voren hoe belangrijk het is om naar elkaar te blijven getuigen wat geloof voor je betekent, hoe je dit in het dagelijks leven uitdraagt en hoe je de dialoog zou kunnen aangaan met je medechristenen, je broeders en zusters.

Protestanten zijn vanuit hun traditie beter in staat hun visie op geloofsverkondiging of evangelisatie uit te dragen. Katholieken hebben nog een weg te gaan om hun eigen traditie beter te leren kennen, die onder woorden te brengen en vervolgens in dialoog te delen met hun medechristenen. Sommige aanwezigen gaven dan ook expliciet aan meer behoefte te hebben aan duidelijkheid vanuit de Kerk over beleid en visie op het uitdragen van de katholieke traditie en op evangelisatie. Bisschop Gerard de Korte gaf aan dat in een eucharistieviering aan de hand van het altaarmissaal goed tot uitdrukking komt wat de blijde boodschap volgens katholieke traditie inhoudt, gebaseerd op het Oude en het Nieuwe Testament. Maar we kunnen er niet omheen dat het doorgeven van het geloof nogal averij heeft opgelopen. De generatie van na het Tweede Vaticaans concilie is niet meer vanzelfsprekend opgegroeid met de huidige liturgische taal en verstaat deze daardoor vaak onvoldoende.

Priesters en oecumene

Bij deze workshop over oecumene waren verschillende priesters aanwezig. En omdat zij onze voorgangers en herders zijn in de Katholieke Kerk werd er spontaan gehoor gegeven toen iemand aanbood voor onze priesters te bidden.

Joke Laan

workshop oecumene

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter