Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 
 

ICONENPROJECT CHRISTUS-MYSTERIES

Angelique Hüsstege

Dit project bestaat uit 51 iconen die het ware Gelaat van Christus zichtbaar maken en de komst van zijn Koninkrijk in onze wereld. Ze tonen 51 mysteries uit het leven van onze Heer en vormen een drieluik van geloof, hoop en liefde.

Dit drieluik toont het geloof in Christus, die ons uitnodigt tot daden van liefde. De hoop op vrede wordt vervuld wanneer alle christenen met Hem als één familie de weg gaan van het geloof en de werken, de weg naar zijn Koninkrijk.

Geloof

Het geloof wordt verbeeld door 17 iconen van de belangrijkste christelijke feesten met een aantal andere thema’s rondom geloof. De icoon van de opstanding van Christus staat hierbij centraal als kernpunt van ons christelijk geloof.

geloofsicoon-husstegeGeloofsicoon 

Liefde

De 17 iconen van de liefde tonen de hoogtepunten van Gods barmhartige liefde in het leven van Christus. De icoon van de Verloren Zoon is hierbij de centrale icoon als summum van Gods goedheid en barmhartigheid. De samengestelde icoon met alle 17 thema's in het klein nodigt uit tot daden van liefde en tot communio met de armsten en zwaksten, met wie onze Heer zich vereenzelvigt.

Hoop

Het derde (middelste) gedeelte van dit drieluik, de hoop, is gericht op vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. De icoon van de Zaligsprekingen, met Christus als de Albeheerser, vormt het middelpunt van alle Mysteries. Alle iconen van de hoop maken duidelijk hoe wij als tempel van de Heilige Geest geroepen worden zijn zeven gaven te ontvangen en samen te bouwen aan een nieuwe schepping. Deze 17 'vredes-iconen' hoopt het atelier komen jaar verder uit te werken.

Ontstaan van dit project

Bij een bezoek aan ons iconenatelier in 2003 vroeg bisschop Hurkmans van 's-Hertogenbosch om een project met iconen op te zetten voor scholen. Toen we hiermee aan de slag waren gegaan, ontdekten we dat alles samenkomt in de icoon van het Heilig Aanschijn. Sinds Pasen 2009 reist de icoon van het Heilig Aanschijn (zie onder) mee met alle exposities.

Icoon van het Heilig Aanschijn 

De drie series van 17 iconen vormen samen de 51 iconen die de mysteries uit het leven van Christus laten zien.

 

Uit: Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2015-5

Meer van Angelique Hüsstege

 

 

 

 

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter