Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

Dit boek werd gelezen Door
de deelnemers aan het Duquesne-weekend in 1967
 

DAVID WILKERSON EN DE KCV

Kees Slijkerman

Het boek Het kruis in de asfaltjungle heeft grote invloed gehad op het begin van de Katholieke Charismatische Vernieuwing. Het kruis in de asfaltjungle

Dit boek werd geschreven door John Sherrill en gaat over de pinksterpredikant David Wilkerson (1931-2011). Deze begon zijn bediening door tegen zijn vrouw te zeggen: 'Ik doe de tv uit en ga mijn tijd besteden aan mensen die God nodig hebben.' Hij verliet zijn rustige gemeente op het Amerikaanse platteland en ging naar de achterbuurten van New York, waar jeugdbendes de dienst uitmaakten. Hij vertelde drugsverslaafden, prostituees en jonge gangsters dat God hen liefhad. Zijn leven liep vaak gevaar, maar hij hield vol.

Kracht van omhoog

In Het kruis in de asfaltjungle maakt Wilkerson ook duidelijk dat de 'kracht van omhoog' (Lucas 24,49) die de Kerk met Pinksteren ontving, ook heden voor 'allen die geloven' beschikbaar is. Deze kracht was volgens Wilkerson te verkrijgen door de 'doop in de Geest' (Lucas 3,16; Handelingen 1,5).

Het boek is al miljoenen keren verkocht en ook verfilmd. Deze film werd in de jaren zeventig door de Katholieke Charismatische Vernieuwing in Vlaanderen en Nederland wel gebruikt om mensen met deze Vernieuwing te laten kennismaken. Bendeleider Nicky Cruz, een van de hoofdpersonages in het boek, schreef zijn eigen levensverhaal in het boek Ik zal nooit meer huilen.

Wilkerson over katholieken

Overigens was Wilkerson zelf zeer verbaasd over een charismatische vernieuwing binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Kardinaal Suenens schreef: 'Men herinnert zich de verbazing van David Wilkerson, de auteur van het beroemde boek Het kruis in de asfaltjungle, die zich in de volgende schokkende bewoordingen uitdrukte ten opzichte van de katholieken: "Ofwel verlaten jullie de Kerk, ofwel zal de heilige Geest jullie verlaten." Waarop de katholieken, in de persoon van Ralph Martin, hun dubbele getrouwheid hebben uitgesproken, zowel aan de heilige Geest als aan de Kerk.' Aldus kardinaal Suenens in De heilige Geest, levensadem van de Kerk. Zie 0229 op www.stucom.nl.

Uit: Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2017-2

Dit is a4108 op www.kcv-net.nl

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter