Charisma's

Gezaghebbende definities
Lees verder >>
Studeer, denk mee en stel vragen
Lees verder >>
Met een vrijwillige bijdrage
Lees verder >>
 
 

Apostolicam Actuositatem 3 en 4

In het conciliedecreet over het lekenapostolaat, Apostolicam Actuositatem (AA), zijn de eerdere uitspraken van het Tweede Vaticaans concilie (in Lumen Gentium) verder uitgewerkt.

In AA 3 staat dat de Heilige Geest aan de gelovigen bijzondere gaven schenkt (1 Kor. 12,7) zoals Hij het wil (1 Kor. 12,11). De concilievaders zeggen dan:

'Aan elke gelovige die deze charismatische gaven, ook al zijn het zeer eenvoudige, ontvangt, wordt daarmee het recht en de opdracht verleend deze in de Kerk en in de wereld te gebruiken tot welzijn van de mensen en tot opbouw van de Kerk in de vrijheid van de Heilige Geest, die blaast waarheen Hij wil (Joh.3,8). Hij moet dat in gemeenschap met zijn broeders in Christus doen, en heel speciaal met zijn herders, omdat het hun toekomt over de authenticiteit en het ordelijk gebruik van deze gaven te oordelen: niet zo dat zij de Geest uitdoven, maar door alles te onderzoeken en het goede te behouden (vgl. 1 Tess.5,12.19.21).'

Met de 'herders' (in AA3) worden in de eerste plaats de bisschoppen met de priesters bedoeld. In LG12 staat geen 'herders' maar: 'degenen die in de Kerk leiding te geven hebben'. Zij moeten serieus kijken in hoeverre iets een echt (authentiek) charisma van de Heilige Geest is. Vervolgens moeten ze - zo nodig - ook nog beoordelen of die charisma's wel worden gebruikt en of dat ordelijk gebeurt. Het concilie waarschuwt de herders daarbij de Geest niet uit te doven.*

'Laten zij [leken] volhardend de gaven en kwaliteiten cultiveren die aan hun levensomstandigheden beantwoorden en laten zij de gaven van de Heilige Geest gebruiken die zij persoonlijk hebben ontvangen' (AA 4).

*Onder de titel Doof de Geest niet uit publiceerde het Vaticaan in 2016 een document dat in 2018 in het Nederlands verscheen.

 

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter