CHARIS

 
 

Stichting Katholieke Charismatische Vernieuwing

Opgericht in 1976 om de toen net op gang gekomen charismatische vernieuwing in de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland te ondersteunen.

Logo KCV

Op elk woord uit onderstreept is kun je klikken voor meer informatie.

Activiteiten en organisatie

Activiteiten die vanaf het begin werden ondersteund: retraites, gebedsgroepen, vorming, landelijke toerusting, grote open conferenties, open dagen, tijdschriftnieuwsbrieven, publicaties, activiteiten voor tieners en jongerenkinderen, lofprijzing, zang en muziek, oecumene en meer.

Organisatie: Een landelijk dienstencentrum, stichtingsbestuur, Pastorale Kerngroep, teams, redacties, deze websiteaanvullende websites en meer. Klik hier voor een korte videoboodschap van onder meer enkele leden van de Pastorale Kerngroep naar aanleiding van de coronacrisis.

Contacten en oecumene

Vanaf het begin werden vanuit deze Vernieuwing ook contacten onderhouden met de deze Vernieuwing in het buitenland, met de Bisschoppenconferentie, nieuwe bewegingen en gemeenschappen, media en - projectmatig - met vernieuwingsbewegingen buiten de Rooms-Katholieke Kerk, zoals de Charismatische Werkgemeenschap Nederland, Jeugd met een Opdracht, Wij Kiezen voor Eenheid, Nederlands Christelijk Forum. In samenwerking met de Katholieke Vereniging voor Oecumene is sinds 1999 ook substantieel bijgedragen aan de informele en officiële dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland en de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten en Evangelische beweging/MissieNederland.

Van 1976 tot 2001 heette de Stichting: Stichting Bouwen aan de Nieuwe Aarde, naar het in 1976 al bekende tijdschrift dat zich had ontwikkeld tot het tijdschrift voor deze vernieuwing.

VideoDelen

Deel op Facebook Deel op Twitter