Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 
 

2012-3 Waarom iemand bleef komen

BIJ DEZE EDITIE

Het pastoraal congres van maart 2012 heeft mij aan het denken gezet. Opnieuw kwam naar voren hoe belangrijk het is dat gelovigen in kleine groepen samenkomen. Maar het is mij wel duidelijk geworden dat het verspreiden van de beste ideeën over Kerkopbouw op zich nog geen vruchten voortbrengt. Iemand schreef me: 'Ik hoop dat het waar is, dat er bredere belangstelling komt voor kleine geloofsgroepen. In mijn parochieomgeving merk ik daar niets van.'

Is het geen wonder dat er zoveel groepen zijn voortgekomen uit de vormingscursussen van de Katholieke Charismatische Vernieuwing? In een getuigenis leest u waarom iemand daaraan deelnam en daarna bleef komen. Degenen die ervoor zorgen dat deze vormingen steeds weer gegeven worden, zijn van onschatbare waarde voor de Kerk. Ze hebben het geheim van Pinksteren ontdekt, ervaren en doorgegeven. Zie je hierin ook een roeping en een taak voor jezelf? Een vruchtbaar Pinksteren! 

Kees Slijkerman 

GETUIGENIS pag. 6, 33 en

4 Dat is wel wat voor jou

- Ton

35 In memoriam Wim Saris ofm

- Leo Omlo 

PAROCHIE / VORMING

6 Een geloofservaring mogelijk maken - verslag Pastoraal congres met Klemens Armbruster

8 In drie stappen

11 Bisdom Hasselt gaat op kop - verslag Hugo Quintiens in Pastoraal congres

12 Overzicht vormingscursussen

13 WeG-project in Nederland

- Kees Slijkerman  

BEZINNING

14 De stilte van Vlieland

- Leo Omlo

21 Emmaüsgangers

- Henk Wendt 

25 Je bent geen nummer

- Henk Wendt 

CHARISMA

16 Tongenzang en jubelzang

- Jan van Beeck ofm 

OECUMENE pag. 37, 38 en

18 Bidden voor de eenheid

- Damien Artiges

30 Zuivering van herinneringen - De wonden van de geschiedenis genezen, deel 2

- Mgr. dr. Peter Hocken 

PINKSTEREN pag. 16 en

22 Het nieuwe Pinksteren

- Miriam Wright 

BIJBEL

26 Gedachterijm - Tips voor Bijbellezen deel 7

- Jan van Beeck ofm

28 Denken volgens Gods Woord

- Han van Lijf 

MARIA

29 De tenhemelopneming van Maria. Hoe katholieken Maria zien, deel 8

- Prof. dr. Alan Schreck 

PASTORALE KERNGROEP KCV

33 Mijn leven met God voelt als thuiskomen - Hilde Sluiter-Harreninterviewt Hante Visser 

WETENSWAARDIGHEDEN

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter