Gebed en Bijbel

Door Jan van Beeck ofm
Lees verder >>
Interviews met Tiny Pouwels
Lees verder >>
Ook Bijbellezen en gebed
Lees verder >>
 
 

Engel des Heren

Heer, wij hebben door de boodschap van de engel

de menswording van Christus uw Zoon leren kennen;

wij bidden U:

stort uw genade in onze harten,

opdat wij door zijn lijden en kruis

gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis.

Door Christus, onze Heer.

Amen.

Toelichting

Voorafgaand aan dit gebed tot God worden Bijbelteksten overwogen die een schitterende samenvatting zijn van de boodschap van verlossing die de Bijbel en de Kerk aan de wereld verkondigen. Het gebed is dialogerend. De drie basisdialogen komen uit Lucas 1,26-49 en Johannes 1,14 (vergelijk Matteüs 1,18-23). De andere teksten zijn voortgekomen uit de biddende Kerk, die het verlossingswerk van God overweegt en biddend beantwoordt. Met daarbij driemaal het bekende Wees gegroet, Maria en tenslotte na de derde dialoog het gebed tot God. 

Het complete engel des Heren:

v: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.

a: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.

Wees gegroet, Maria,
Vol van genade,
De Heer is met u,
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons,
zondaars, nu en in het uur van onze dood.
Amen.

v: Zie de dienstmaagd des Heren.

a: Mij geschiede naar uw woord.

Wees gegroet, Maria,
Vol van genade,
De Heer is met u,
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,*
En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons,
zondaars, nu en in het uur van onze dood.
Amen.

v: En het Woord is vlees geworden.

a: En het heeft onder ons gewoond.

v: Bid voor ons, heilige Moeder van God,

a: opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Wees gegroet, Maria,
Vol van genade,
De Heer is met u,
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,*
En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons,
zondaars, nu en in het uur van onze dood.
Amen.

v: Laat ons bidden.

Heer, wij hebben door de boodschap van de Engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen; wij bidden U: stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus, onze Heer**. Amen.

 

* De Vlaamse versie wijkt vanaf hier ietsje af en luidt: 'Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.'

** 'Door Christus onze Heer' betekent dat alle gebed door Christus naar de Vader gaat. Vergelijkbaar met 'dat bidden wij U in Jezus Naam'.

 

Koos Smits en Kees Slijkerman

9 oktober 2019

 

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter