KCV

 

Waar het in deze stroming inhoudelijk over gaat


Wat vindt de paus ervan?

 

Organisatie in een groot netwerk

Is de KCV een groepering, een stichting, een beweging of een vernieuwingsproces?

Vernieuwingsproces

Katholieke charismatische vernieuwing is in de eerste plaats een vernieuwingsproces. Mensen leren de Heer op een nieuwe wijze kennen, laten zijn Geest en charisma's meer toe in hun leven en gaan zich ten gevolge daarvan meer inzetten voor al de dingen die voor Hem van belang zijn.

Stroming

De katholieke charismatische vernieuwing is ook een stroming, 'een stroom van genade', die sinds 1967 in de Rooms-katholieke Kerk wereldwijd gegroeid is. Een stroom van ervaringen, ideeën en handelingen. Er zijn miljoenen katholieken bij betrokken, die allemaal iets van dat vernieuwingsproces doorgemaakt hebben.

Netwerk

Vooral sinds 1987 spreekt de Rooms-katholieke Kerk in officiële publicaties vaak over 'nieuwe bewegingen en gemeenschappen' als onderdelen van de Kerk. Sociologisch bekeken kun je zeggen dat de Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV) een van de vele 'nieuwe bewegingen' in de Kerk is. De KCV is een groot netwerk van personen en groepen, die zich openen voor de Heilige Geest, proberen hun roeping te verstaan en hun zending in Christus te vervullen. Dankzij de Heilige Geest zijn uit deze vernieuwing talloze nieuwe initiatieven voortgekomen, die elkaar versterken en aanvullen. Die nieuwe initiatieven zijn soms ondergebracht in een zelfstandige stichting, vereniging of instelling. Veel afzonderlijke bewegingen en gemeenschappen hebben hun oorsprong in de charismatische vernieuwing als stroming, onder meer de gemeenschappen Emmanuel en Chemin Neuf.

Organisatie, stichting en service

De KCV is ook de naam van een organisatie, die het hele netwerk steunt en het vernieuwingsproces stimuleert. In Nederland heeft deze organisatie sinds 1976 juridisch de vorm van een stichting met een bestuur, een pastorale kerngroep, medewerkers en middelen. De Stichting Katholieke Charismatische Vernieuwing kan - mede dankzij uw gebed, inzet en giften - steeds meer mensen laten delen in die stroom van vernieuwing die Gods Geest in onze tijd bewerkt.

Op initiatief van paus Franciscus is in 2019 CHARIS door de Kerk opgericht, als een internationale serviceorganisatie om de onderlinge verbondenheid tussen alle expressies van charismatische vernieuwing te bevorderen en samen aan de doelstellingen van CHARIS te werken. Op initiatief van de pastorale kerngroep van de Stichting KCV is toen ook in Nederland een CHARIS Service of Communion gevormd met een eigen webadres, www.charis4all.nl. Meer daarover op www.kcv-net.nl/charis

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter