Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 
 

ACTUELE BOODSCHAP VAN BENEDICTUS VAN NURSIA

Een nieuw boek van Anselm Grün, voor u gelezen door Tiny Pouwels: ‘Benedictus van Nursia, zijn boodschap vandaag.’

Anselm Grün schrijft in zijn inleiding: “Benedictus van Nursia (ongeveer 480-547) geeft niet op alle vragen die ons vandaag onrustig maken een antwoord. Maar wanneer we Benedictus tegen de achtergrond van zijn eigen woelige tijd beschouwen, worden zijn onderrichtingen voor ons vandaag opnieuw actueel.

Onze tijd van globalisering lijkt in menig opzicht op Benedictus’ tijd van grote volksverhuizingen. Onze tijd wordt gekenmerkt door voortdurende flexibiliteit. Maar onze ziel kan dikwijls niet volgen. Zij reageert met depressies om uit te drukken dat het haar ontbreekt aan zekerheid en duidelijkheid. Benedictus heeft op het voortdurend in beweging zijn van zijn tijd geantwoord met de eis tot ‘stabilitas’(standvastigheid).”

Benedictus was een evenwichtige persoonlijkheid. Hij stichtte een monnikengemeenschap in de Abdij van Monte Cassino en schreef een Regel als weg voor het leven van zijn monniken. Een weg die duizenden monniken en monialen door de eeuwen heen zijn gegaan en waarin zij steun hebben gevonden.

Door zijn Regel leeft Benedictus voort tot in onze tijd en is hij een steun voor velen die op zoek zijn naar God. In de Regel kunnen wij vandaag nog Benedictus’ geest proeven, een geest die ook vandaag nog vrijheid en ruimhartigheid, mildheid en barmhartigheid, kracht en helderheid tot stand brengt.

Anselm Grün schrijft: “In het Benedictijnse mensbeeld is het ideaal niet de mens die veel presteert en tot stand brengt, niet de mens met een buitengewone religieuze begaafdheid, niet de grote asceet. Het is de wijze en rijpe mens die verbondenheid tussen mensen tot stand kan brengen, die een atmosfeer van vrede en wederzijds begrip om zich heen weet te scheppen.

Vrede stichten kan alleen hij die in zichzelf vrede tot stand heeft gebracht, die zich met zichzelf verzoend heeft, met zijn eigen zwakheden en fouten, met zijn behoeften en verlangens, met zijn tegenstrijdige neigingen en ambities.” (blz. 54)

Voor Benedictus speelt ons hele leven zich af in Gods aanwezigheid. Dus hebben wij overal met God te maken, zelfs in heel wereldse dingen, tot in de banale bezigheden van het dagelijkse leven (blz.23). In Gods aanwezigheid leven betekent dus eerst en vooral dat ik God voortdurend in het diepste van mijn hart laat kijken, dat ik al mijn gedachten en gevoelens voor Hem blootleg. En dit om mij door Hem te laten vragen in hoeverre ik nog aan mezelf verknocht ben, en in hoeverre ik bereid ben mij op God af te stemmen. Leven in Gods aanwezigheid is een voortdurend zuiveringsproces. (blz.24)

Tiny Pouwels

Titel: Benedictus van Nursia, zijn boodschap vandaag, Anselm Grün, 96 blz, Uitgeverij Carmelitana, ISBN 978949243401, € 14,95

Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2018-4

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter