KCV

 
 

Facebook+YouTube

Facebookpagina van de KCV - deels ook hieronder te lezen

Tieners / 4U! / Hightime facebook pagina

Facebook CHARIS-office in Rome

YouTubukanaal van de KCV

Celebrate Facebookpagina incl terugzien videoregistraties

Enkele berichten die we op facebook hebben gezet kunt u ook hieronder lezen. 

11 februari 2024
“Een vreugdevolle vastentijd gewenst!… Voor God is dit wel een vreugdevolle tijd. Hij ziet er naar uit! Voor Hem is de Veertigdagentijd een tijd van verwachting en hoop, een tijd … Onze Vader verlangt ernaar dat ieder van ons dichter naar Hem toegroeit en zijn liefde kan ervaren.” Zo beginnen 14 februari de dagmeditatie in Het Woord Onder Ons, waar velen in Nederland en Vlaanderen al op zijn geabonneerd. Een vreugdevolle tijd gewenst!
 
13 december 2023
Leden van Poolse katholieke charismatische gemeenschappen zijn ook actief in Nederland en in de Poolse parochies in Nederland. Een van die leden, lid van Chrismenos, kwam het initiatief om father Bashobora uit Oeganda uit te nodigen. Deze priester is erg bekend in Polen. Omdat hij Engels spreekt is deze uitnodiging geschikt ook voor iedereen die Engels verstaat, niet uitsluitend voor pools sprekende gasten.
Het is 15 december van 18.00 tot 21.00 in Ens, dat ligt tussen Kampen en Emmeloord. Iedereen is welkom. Entree is gratis. Met Eucharistie, aanbidding van het Heilig Sacrament en gebed voor genezing. Zaklina uit Bunnik: “In Polen kennen wij geen vergadercultuur wel een doen-cultuur. Veel dingen gebeuren spontaan, omdat iemand mogelijkheden ziet en het voor elkaar weet te krijgen.”

11 november 2023
Paus Franciscus had zaterdag 4 november deze boodschap voor ons in de bijeenkomst van CHARIS International :
“… meer “Life in the Spirit Seminars” geven op alle plaatsen en voor iedereen, vorming tot leven in de Geest. Dit zijn werkelijk kerygmatische gelegenheden, kansen voor de ‘eerste verkondiging’ van het evangelie. Ze maken het mogelijk dat mensen de levende Jezus ontmoeten, in zijn Woord en zijn Geest, en tegelijkertijd zijn Kerk ervaren als een gastvrije omgeving, een plaats van genade, verzoening en wedergeboorte.” (…) En:
"Charisma’s bevorderen, niet controleren. En om dit te laten gebeuren, charisma’s te bevorderen, moeten we degene volgen die de Leraar is in het bevorderen van charisma’s: de Heilige Geest. (…) Hij is de Leraar die ons leert hoe we charisma’s kunnen bevorderen. Dit is vooral het geval voor charisma’s die dienen voor evangelisatie en missionaire activiteiten, gericht op degenen die Christus nog niet kennen."
 
22 oktober 2023
De muzikale gaven die Gods Geest schenkt hebben een stroom van nieuwe groepen en liederen voortgebracht in verleden en heden. Sommige groepen worden weleens gevraagd, bijvoorbeeld door parochies, om de lofprijzing en aanbidding nieuwe inspiratie te geven. In Uithoorn benut de parochie dit aanbod op zondag 29 oktober 2023. De website meldt: "Graag wijs ik jullie op een zondagsviering waarbij er een speciaal koor “Mensaheronan di Pas” (boodschappers van Vrede) komt zingen. Normaal zingen ze in Hoogvliet, maar nu zijn ze bij ons in Uithoorn te gast. Het belooft een inspirerende viering te worden. Ze hebben namelijk hun eigen muzikanten bij zich, waardoor het zeker ritmisch zal klinken. Ik zou zeggen: kom meevieren en laat je raken door hun bewogenheid voor onze God. De viering begint om 11.00 uur op zondag 29 oktober 2023 in de Burght, Potgieterplein 2, Uithoorn. https://www.kcv-net.nl/meer/muziek-en-zang/muziekgroepen
 
28 juni 2023
Een lid van de CHARIS Internationale Service en van Chemin Neuf is tot hulpbisschop benoemd. Opnieuw een Joodse bisschop erbij. Hij vervult al een belangrijke rol in de relatie tussen Joden en niet-Joden in het Lichaam van Christus en Toward Jerusalem II (TJCII). Een dialoog waar nog veel van te leren valt. 
 
2 juni 2023
Bewogen door de Geest gebeurde er in parochies onverwachte nieuwe dingen met Pinksteren. In een rij parochiekerken te Zeeuws-Vlaanderen in de week vooraf: ’s avonds gebedsdiensten met koffiedrinken na; met hoge opkomst! In Wageningen op Pinksterzaterdag en -zondag de kerk (in winkelstraat) open en in die kerk lofprijzing en na de reguliere diensten een persoonlijke zegen. Hoe dat uitpakte? “Niet normaal, joh”, zo begon hun getuigenis. En dit zijn maar twee onderdeeltjes van een Charisdag vol bijzonderheden. Zo was het jong gospelkoor ‘United Voices of Joy’ een ontdekking. En ze zingen regelmatig in de parochies die hen nu al vragen. Meer
 
27 mei 2023
Interview met Shirley S. Zichem en Kees Slijkerman, vandaag in het Nederlands Dagblad, over de open CHARIS-dag aanstaande maandag in Utrecht, waar ze beiden ook spreken. Haar voorgeslacht leed zwaar onder de eeuwenlange slavernijpraktijk van Nederland, wat nog zeer pijnlijk doorwerkt in het heden. Een indringend getuigenis dat de ogen opent voor een weg naar bevrijding. Het thema is Kom Heilige Geest, beweeg mij. We gaan er een feest van maken in de Rafaëlkerk te Utrecht.
 
22 mei 2023
Onder de naam #LumenC heeft #MarkBorst een vijftal liederen van zijn hand opgenomen in de studio van #LarsGerfen. Deze vijf liederen zijn uitgebracht met als titel "Perspectief".
Dit album is nu te vinden op de meeste streamingplatforms, zoals Spotify en Apple Music.
Met teksten geïnspireerd door psalmen en de liturgie word je meegenomen in lofprijzing, in aanbidding en verstilling. Lyric video's, akkoorden en noten zijn te vinden op de site van #Uprayse.
Teksten, akkoorden en noten: https://uprayse.nl/database/

5 mei 2023
Heilige Geest Weekend – bezinningsweekend in Heiloo - vrijdag 12 - zondag 14 mei waar zich al 30 mensen voor hebben opgegeven.
Verschillende internationale sprekers vertellen over de Heilige Geest en de liefde van God de Vader. Hoe kunnen wij vervuld raken en geneest God ook nu nog? Het weekend vol bezinning, inleiding en gebed wordt geleid door frater Michal Tabak en rector Jeroen de Wit.
Op 4 mei zijn de organisatoren een noveengebed gestart voor dit weekend .
Kom Schepper Geest daal tot ons neer,
houdt Gij bij ons uw intocht Heer… Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt, en dat ons zwakke lichaam leeft, vanuit de kracht die Gij het geeft. …. Verlos ons als de vijand woedt, geef Heer de vrede ons voorgoed. …
 
18 december 2022
Als je dit liedje hebt gehoord, dan blijft het in je zingen. Het focust ons op het Kerstkind Zelf en is gemaakt door Bernadette van de gebedsgroep en parochie in Clinge. Haar liedbundel met zelfgemaakte liedjes staat nu als gratis download op onze website.

Wij mogen naar het stalletje gaan, 
en knielen bij de kribbe.
Wij mogen naar het stalletje gaan, 
en knielen bij Jezus neer.

20 november 2022 De bundel Jesus, King of the Jews? heeft volgens priester Ad Verest de potentie om een nieuw theologisch tijdperk in te luiden… “In de theologie van vandaag prangt een ingrijpende gewetensvraag: verstaan we de titel ‘Koning van de Joden’ wel goed? In hoeverre heeft het eeuwenlange vervangingsdenken de oorspronkelijke joodse verworteling van Jezus en van de vroege Kerk niet ‘gesloopt’?” Vervangingsdenken: aannemen dat de functie van het Uitverkoren Volk Israël is overgenomen door de christelijke kerk.
Zijn boekbespreking staat nu online, en ook het verslag dat bisschop Van den Hout maakte onder de titel JEZUS – OOK DE MESSIAS VOOR ISRAËL? Messiaans Joodse beweging en christenheid in dialoog. Internationaal symposium juli 2022 in Wenen
Van de Hout: “Als christenen belijden we Jezus van Nazareth als de Christus, vertaling van het Hebreeuwse Messias (Gezalfde). We zijn daar zo mee vertrouwd dat we er ons nauwelijks nog vragen over stellen. De titel Messias komt voort uit het geloof en de geschiedenis van het volk Israël en als christenen afkomstig uit de andere volken der aarde hebben we ons deze titel voor Jezus eigen gemaakt (geadopteerd als het ware).” “Alle moeilijke kwesties kwamen ter sprake. De dialoog vond plaats in een vriendschappelijke en professionele ambiance. Het doordenken van de overtuiging dat God zijn liefde voor het volk van zijn eerste keuze niet heeft teruggetrokken is nog niet af.” VERDER LEZEN
 
6 november 2022 “Hoewel jongeren en young professionals hun weg wel vinden in het geloof en naar geloofsverdieping, is er toch ook veel pijn. Juist in de parochie, zo dicht bij huis, zou je die geloofsverdieping en leeftijdsgenoten willen vinden. De pijn dat er geen goed geloofsaanbod was, geen ondersteuning als je iets wilt opzetten, geen steun als je je inzet voor de catechese en een gebrek aan gemeenschap en gastvrijheid.” Hoe komt hier verandering in? Het verwoorden van welke droom je hebt voor de kerkgemeenschap heeft al vruchten voortgebracht. In Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2022-3 een interview hierover. VERDER LEZEN
 
6 oktober 2022 Vandaag 10 jaar geleden was ‘Wij kiezen voor eenheid’ op het Malieveld in Den Haag. Wat heeft deze grote bijeenkomst uitgewerkt? Vandaag was dat op tv in deze indrukwekkende documentaire https://youtu.be/RrAT-f1pLf4.
 
2 oktober 2022 Documentaire ‘Wij kiezen voor eenheid’ 6 oktober 20.55 uur op Family7
Donderdagavond 6 oktober 2022 is het tien jaar geleden dat de dag voor verootmoediging en verzoening plaatsvond in Den Haag. Als Katholieke Charismatische Vernieuwing hebben we daar aan mogen bijdragen documentaire ‘Wij kiezen voor eenheid’. Op deze dag kwamen 3.000 christenen en nationale kerkleiders op het Malieveld samen om God en elkaar vergeving te vragen voor de negatieve manier waarop zij over elkaar hebben gesproken en met elkaar zijn omgegaan. Exact tien jaar later en een dag na Grote Verzoendag in Israël zendt Family om 20:55 uur de uit. In deze docu kijken nationale (kerk)leiders terug op de dag van verootmoediging en verzoening en geven zij antwoord op de vraag of deze dag het geestelijk klimaat in Nederland veranderd heeft. Met een blik achter de schermen van het Nederlands Christelijk Forum (NCF) in Emmaus te Helvoirt met (kerk)leiders uit een breed scala van christelijk Nederland. Hier ontmoeten leiders elkaar van hart tot hart. Het NCF is ingebed in het groter geheel van oecumenische koelpels en bewegingen in Nederland: de Raad van Kerken en Missie Nederland. De documentaire zal op hetzelfde tijdstip te zien zijn bij Family7 en op het Vrij Zijn tv-kanaal (YouTube). Zie een voorproefje op https://ncf.nu/
 
28 augustus 2022 Het was een sprankelende Celebratedag in Wateringen, tot 27 augustus 2023 terug te zien, te beginnen met het ochtendprogramma. Hoor de Antilliaanse band Mensaheronan di Pas (Boodschappers van de vrede), 21 minuten na het begin van de video en lofprijs mee. Ruim 19 minuten later begint een verrassende oefening in het gaan LEVEN IN VERWONDERING onder leiding van priester Koos Smits, lid van de Pastorale Kerngroep. “Als je je verwondert, dat ontdek je in alles het wonder van God. Verwondering, nederigheid en dankbaarheid” versterken elkaar. Voorafgaand aan de ochtendlofprijzing getuigde een meisje van het kinderkoor: “Sinds ik bewust in Jezus geloof is mijn leven veranderd. Ik ben Jezus voor altijd dankbaar dat Hij voor mijn zonden is gestorven. Ik heb veel van Jezus geleerd door zijn weg te volgen.”
 
21 juli 2022 Cees de Kemp is op 96-jarige leeftijd overleden. Hij was norbertijn in Heeswijk sinds 1944 en werd in 1950 priester gewijd. In de jaren zeventig maakte hij kennis met de charismatische vernieuwing. Sindsdien was hij in deze vernieuwingsbeweging actief als priester, geestelijk begeleider en leraar; nooit op de voorgrond, altijd bescheiden en beminnelijk. VERDER LEZEN 

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter