Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

Boekje voor het Jaar van de Barmhartigheid
God onze Vader
 

JAAR VAN BARMHARTIGHEID

Expositie, lezing en workshop

Wat gaat u doen in het jaar van de barmhartigheid, dat 8 december 2015 begint? Uw parochie of gemeente kan de iconenexpositie organiseren die iconenatelier Heilig Aanschijn aanbiedt voor het Jaar van de Barmhartigheid.

Deze reizende expositie bestaat uit de 17 iconen (50 x 60 cm) die Gods barmhartige liefde in het leven van Christus laten zien.

Bij elk van deze 17 iconen hoort een werk van barmhartigheid. De voor ons niet meer zo bekende rijtjes van de zeven lichamelijke en de zeven geestelijke werken komen er allemaal in terug. Aan deze werken van barmhartigheid zijn nog twee actuele thema's toegevoegd: de zorg voor (ongeboren) kinderen en de zorg voor werk.

Laagdrempelige actie

Met een lezing en een workshop gaan we in op de vraag wat barmhartigheid anno 2015 voor ons kan betekenen. De bijbehorende laagdrempelige actie 'Barmhartigheid 1-2-3' nodigt deelnemers uit om één werk van barmhartigheid te kiezen: zorg voor zieken, ouderen, kinderen, gevangenen, vreemdelingen, werklozen of (nabestaanden van) overledenen. Vervolgens gaan de deelnemers in groepjes van twee op bezoek om die mensen naar vermogen bij te staan.

Gelaat van Jezus

Daarnaast besteden we ook aandacht aan de 'geestelijke werken': de bedroefden troosten, de ander geduldig verdragen, de onwetenden onderwijzen, onrecht vergeven, de dwalenden de goede weg wijzen, het geven van goede raad en tenslotte bidden voor levenden en doden. Matteüs 25 is hierbij het uitgangspunt: alles wat we voor hen doen, doen we ook voor onze Heer. We ontmoeten zijn Gelaat in het gelaat van de lijdenden en bedroefden. En zij ontmoeten Jezus' Aanschijn in ons.

Leidraad en financiën

Het boek Leven met compassie, van Anselm Grün, over de zeven werken van barmhartigheid hebben we als leidraad genomen. De Stichting Porta Fidei ondersteunt deze expositie en alle activiteiten er omheen. De opbrengsten gaan naar de caritas/diaconie van de deelnemende parochies en gemeenten. 

Angelique Hüsstege

e: transfiguratie@h o t m a i l.c o m

Uit: Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2015-5

Meer van Angelique Hüsstege

 

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter