Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 
 

Samen eten en eenheid beleven

Zo kan het ook

Vertegenwoordigers van vier verschillende kerken in Wijk bij Duurstede hebben met succes een nieuwe vorm uitgeprobeerd om hun onderlinge eenheid te beleven en te bevorderen: samen eten. 

Tussen de vijf gangen van het menu door zongen, spraken en baden ze. De onderlinge gesprekken waren direct al zeer geanimeerd en kregen extra diepgang door de gespreksvragen die wij twee aan twee bespraken. Niemand zat naast mensen van zijn eigen kerk. Zo kreeg iedere deelnemer alle ruimte om naar een medechristen uit een andere kerk te luisteren en om het eigen verhaal te vertellen.

Gespreksvraag

Het thema was 'Dorst', waarbij we uit de Bijbel lazen over Jezus die aan iemand van buiten zijn eigen volk vertelde over levend water waardoor je nooit meer dorst zult krijgen*. De gespreksvraag daarbij was of je wel eens dorst hebt gehad naar dat levende water.

kerkenmaaltijd 2015 overzichtDankgebeden

Bij de vrij geformuleerde voorbeden ging de aandacht uit naar de vele mensen die in onze maatschappij in de knel zijn gekomen, naar een verder herstel van eenheid onder de christenen, naar de vele christenen die om hun geloof vervolgd worden en naar de eenheid onder alle mensen. Spontaan waren daarbij ook veel dankgebeden, want de dankbaarheid en het enthousiasme waren groot aan het eind van deze avond. Die begon om half zeven en we hadden geen eindtijdstip vastgesteld. De laatste mensen verlieten pas rond tien uur het Prinsenhuis (voormalige pastorie) naast de katholieke kerk.

Kookploeg

De maaltijd werd klaargemaakt door vrijwilligers die dat gewend zijn. Maandelijks verzorgen zij een Prinsenhuismaaltijd voor mensen die alleen wonen en wel eens met anderen op een zondagmiddag gezellig willen eten.

Meer doen in gebedsweek

Deze avond stond in het kader van de wereldwijde Week van gebed voor de eenheid van de christenen. Katholieken en protestanten in Wijk bij Duurstede hebben in die week altijd een gezamenlijke dienst op een zondagmorgen. In het Beraad van Kerken van Wijk bij Duurstede was vorig jaar de vraag gesteld of we meer gezamenlijk kunnen doen in die week van gebed. Daarop is een werkgroep bijeengekomen van leidinggevenden uit de plaatselijke baptistengemeente, de protestantse gemeente, de katholieke parochie en de hervormde gemeente. Dat zijn vier kerken die het geloof in Christus en het gebed op heel verschillende manieren gestalte geven. Ze zochten en vonden een vorm om samen hun eenheid in Christus op bescheiden wijze te beleven en te bevorderen.

kerkenmaaltijd spreker

De kosten van deze maaltijd werden royaal gedekt door de vrijwillige bijdragen in een collecte. Het restbedrag was voor de Prinsenhuismaaltijden.

Deze methode gebruiken

Uiteraard kun je deze manier van samenkomen ook toepassen in andere situaties. Bijvoorbeeld om de parochianen van verschillende geloofsgemeenschappen binnen een parochie met elkaar tot geloofsgesprek te brengen. Of om mensen van verschillende culturen, wijken, straten of andere groepen met elkaar in gesprek te brengen.

*Johannes 4,14

Kees Slijkerman

Uit: Bouwen aan een de Nieuwe Aarde 2015-5

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter