Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

Je geloof meer 'body' geven
Annemarie Wijns over het eerste jaar Follow me

Wat nog meer
In hetzelfde nummer van Bouwen aan de Nieuwe Aarde
 

GROEI EN SNOEI DOORMAKEN

Het nieuwe vormingsjaar van Follow me is eind oktober 2017 van start gegaan met eenentwintig jongeren. Nog meer deelnemers dan vorig jaar. Het organiserende team is hier zeer blij mee.

Follow me bestaat uit acht weekenden. Elk weekend staat een leerling van Jezus centraal en leer je deze leerling beter kennen: Andreas, Zacheüs, Maria Magdalena, Maria de moeder van Jezus, Jakobus, Johannes, Filippus en Petrus. We vroegen enkele deelnemers van de eerste editie welke van deze voorbeeldfiguren hun het meest aansprak.

Geen zorgen over de toekomst

Apostel AndreasDanielle: ‘Andreas is een bijzonder figuur. Ik ben me wel in hem gaan herkennen. Hij liet zijn netten vallen en liet alles in de steek om Jezus te volgen. Dat betekent dat hij Hem volledig vertrouwde. God heeft me geleerd om net als Andreas mijn leven in zijn handen te leggen. En dat ik me geen zorgen hoef te maken over de toekomst, omdat Hij een prachtig plan voor mij heeft.’

God heeft een doel voor je leven

Daan: ‘De apostel Petrus is voor mij een echt voorbeeld. Hij is vaak de eerste persoon die zijn mening uit. Een man van tegenstrijdigheden en toch is hij door Jezus uitgekozen om juist op hem zijn kerk te bouwen. Dit is voor mij een teken dat God iedereen gebruikt, wat je tekortkomingen ook mogen zijn. God heeft een doel en een plan voor je leven.apostel PetrusPetrus verandert door het evangelie heen. Zo mogen ook wij onderweg zijn met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Tijdens Follow me leer je met vallen en opstaan. We mogen veel leren. Groei en snoei doormaken. In je geloofsleven mag je leren vallen en opstaan in de wetenschap dat God bij je is.

Het Follow meprogramma verdient alle aandacht. In de tweede editie doe ik mee als deelgroepleider.’

Kees Slijkerman 

Meer: www.followme-nederland.nl en Verslag 2016-2017 Je geloof meer 'body' geven.

Uit: Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2017-5

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter