Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

alles over celebrate
Startpagina

Celebrate heeft veel mensen in onze parochie blij verrast
Interview met kapelaan Karel Donders
 

VIEREN, LEREN EN GENIETEN IN VAKANTIECONFERENTIE

Op 26 april begint vakantieconferentie Celebrate in Voorthuizen met programma’s voor alle leeftijden. Tom van der Hoeven is lid van het team dat het programma voor de volwassenen voorbereidt. Hij licht een tipje van de sluier op.

Je kunt met je vrienden, partner of gezinsleden komen vakantievieren op de campings en bungalowparken rondom Celebrate, ongeacht de interesse in het geloof. Voor wie is deze vakantieconferentie vooral een aanrader?

Celebrate is voor iedereen een aanrader. Vooral mensen die vragen of twijfels hebben over hun geloof of zich afvragen hoe zij de volle vreugde en rijkdom van geloven kunnen ervaren. Het conferentiegedeelte van deze vakantieconferentie bestaat uit veel lofprijzing, interessante sprekers, persoonlijke getuigenissen en eucharistievieringen.

Sporthal De Voorde

Welke rol speelt de lofprijzing en wie gaan de lofprijzing leiden?

Lofprijzing speelt een belangrijke rol bij Celebrate. We weten dat God op de lofprijzing van zijn kinderen troont (psalm 22,4). De lofprijzing en aanbidding worden dit jaar geleid door diverse lofprijzers en gecoördineerd door het platform Called2Worshop onder leiding van Paula Leitner en Dinant Hofstede. Richard Canters zal een band formeren die tijdens de avonden de lofprijzing zal verzorgen. De lofprijzing tijdens de Eucharistievieringen ‘s morgens zal dit jaar onder meer geleid worden door Maarten en Esther Pouwels en de van de Nationale Open Dag bekende Antilliaanse lofprijsband Mensaheronan di Pas / Boodschappers van Vrede uit de regio Rotterdam. De slotviering op vrijdagmorgen 3 mei zal verzorgd worden door alle lofprijzers samen.

Dinsdag, de vrije dag zonder programma, is er ‘s morgens een eucharistieviering, kun je de hele dag leuke uitstapjes maken in de omgeving en is er ‘s avonds in de sporthal lofprijzing onder leiding van Pauline Zoetebier van de House of Heroes in Nijkerk, dat vlakbij Voorthuizen ligt. House of Heroes is een ondernemende, sterke protestants-evangelische charismatische gemeente die nog niet zo lang bestaat en heel veel mensen trekt en inspireert. Pauline Zoetebier is een van de mensen die daar voorgaat in de lofprijzing en van wie ook al heel wat zelfgeschreven gospels in omloop zijn. Deze avond is een mooie gelegenheid om hier iets van mee te krijgen.

Komen er ook bisschoppen om voor te gaan in de eucharistievieringen?

Bisschop Hoogenboom Celebrate 2018

Ook dit jaar worden er weer bisschoppen uitgenodigd. Het is nog niet bekend welke bisschop dit jaar zal voorgaan in de eucharistieviering op zondag. De vele bisschoppen die in de loop van de jaren te gast waren op Celebrate, waren allemaal blij met de vitaliteit en het enthousiasme dat zij aantroffen.

Sprekers

Wat kunnen jullie vertellen over de rooms-katholieke priester uit Frankrijk, Jean Michel Tour? Waar komt hij over spreken?

Priester Tours uit FrankrijkPriester Jean Michel Tour is een Franse priester uit Toulon. Hij heeft een bijzondere gave om te preken over bekering en vernieuwing door de Heilig Geest. Hij is er in het bijzonder op gericht om mensen gevoelig te maken voor de wonderen van God en om te bidden voor de zieken.

Paula Leitner is ook weer een van de sprekers. Wat is haar onderwerp dit jaar?

Zij zal zaterdagavond het thema voor deze week inleiden. Het thema voor de hele week is: In His presence.

Wie is Orna Grinman en wat maakt het aantrekkelijk om naar haar te komen luisteren?

Orna Grinman is een Joodse vrouw die in Israël woont. Zij zal in Voorthuizen tijdens Celebrate vooral spreken over de noodzaak van vergeving om vrij voor God te kunnen zijn en vrij in Gods tegenwoordigheid te kunnen vertoeven. Op haar website vertelt zij hoe zij tot geloof in Jezus is gekomen en wat haar missie is: ‘Jaren geleden, tijdens een reis naar Zuid-Afrika, ontmoette ik een niet-joodse familie met veel liefde voor Israël. Van hen leerde ik Jezus van Nazareth - Jesjoea - te zien als de beste vriend van mijn natie en niet als de grootste vijand, zoals ik tijdens mijn opvoeding had geleerd. Na de eerste schok en ondanks mijn diepgewortelde verzet realiseerde ik me dat Hij de Joodse Messias is, die gretig wacht om terug te keren naar huis, naar zijn broers en zussen.’

Wie is Wim Hoddenbagh en voor welk onderwerp hebben jullie hem gevraagd te komen spreken?

Wim Hoddenbagh is een jonge spreker die sinds 2017 verbonden is met Royal Mission. Vanuit een passie voor het koninkrijk van God droomt Royal Mission van een reformatie in de Kerk die ‘de koninklijke kerk’ doet ontstaan. Discipelschap zien ze daarbij als een belangrijke sleutel. Wim is directeur geweest van De 4e Musketier, de mannenbeweging waar katholieke mannen een voorbeeld aan namen toen ze Kingsmen oprichtten. Wim Hoddenbagh zijnboodschap kenmerkt zich door eerlijkheid, kwetsbaarheid en liefde voor Jezus.

Hoe kunnen Orna Grinman en Wim Hoddenbagh als sprekers vanuit andere kerken een verrijking zijn voor de Rooms-Katholieke Kerk?

Beide sprekers zullen ons laten zien en ervaren dat God aanwezig is in zijn kinderen op velerlei manieren.

Workshops en schaapskudde

Met de sprekers doorpraten om tot verdieping te komen kan in de workshops die ‘s middags plaatsvinden op de zondag, maandag en woensdag. En er zijn ook heel andersoortige workshops, zodat er voor iedereen iets van zijn of haar gading is te vinden.

Uniek is dat dit jaar een echte schaapherder met zijn schapen naar Voorthuizen komt. In wandelingen met de herder en zijn schapen kunnen we op een bijzondere manier iets ontdekken van het festivalthema. Kom en beleef het.

Dit jaar gebruiken we voor de tweede keer camping Het Beloofde Land in Voorthuizen, waar het tiener- en kinderprogramma grotendeels plaatsvindt. Op deze camping en in nabijgelegen vakantieparken kunnen mensen via de website www.celebratefestival.nl een kampeerplaats of andere accommodatie boeken. Het centrale programma vindt vooral plaats in sporthal De Voorde - 400 meter bij de camping vandaan -, waar een ruime parkeerplaats is voor bezoekers. Ook in en bij de parochiekerk, op 200 meter afstand van de sporthal, zijn programmaonderdelen.

Huiskamer CelebrateBij de ingang van camping Het Beloofde Land is de Huiskamer, de plaats om gezellig met elkaar door te praten, wat te drinken en bijvoorbeeld je eigen lunchpakket te nuttigen. Ook in de sporthal zal er plaats gemaakt worden voor ontmoeting en een praatje. Dat is ook belangrijk voor de mensen die thuis slapen en een of enkele dagen aan het programma deelnemen.

Voor wie is Celebrate?

Celebrate is voor iedereen. Dat blijkt als je met mensen in gesprek raakt. Het is voor gezinnen met of zonder kinderen, alleengaanden, parochianen die wel of niet aan een gebedsgroep verbonden zijn, kinderen, jongeren en tieners. Als je meer van het geloof wilt weten of stappen in je geloof wilt zetten, is Celebrate de plaats waar je welkom bent.

Waar komen al die deelnemers vandaan, hoe weten ze dat Celebrate er is?

De beste manier om mensen te wijzen op Celebrate blijkt te zijn dat mensen die er zelf bekend mee zijn anderen uitnodigen. Dat ze in hun omgeving, parochie of gemeente, na gebed, persoonlijk mensen uitnodigen en hun de festivalkrant geven of het adres van de website. De centrale plaats in ons land maakt het ook voor daggasten mogelijk om een dagje Celebrate mee te maken, bijvoorbeeld vanaf de eucharistieviering op zondagmorgen in sporthal De Voorde. Deze viering is voor iedereen vrij toegankelijk, waarna men zich als daggast kan inschrijven. Maar veel beter is het natuurlijk om je nu al via de website aan te melden en je deelnamekosten te betalen. Hoewel de organisatie grotendeels op vrijwilligers steunt, zijn daar ook hoge kosten aan verbonden, bijvoorbeeld om de podia goed van audiovisuele middelen te voorzien. Die kosten worden gedragen door de bijdragen van de deelnemers en door giften. Dus zelfs wie niet kan komen, kan een steentje bijdragen!

Kees Slijkerman

Meer: www.celebratefestival.nl (+ digitale Celebratenieuwsbrief), www.kcv-net.nl en in de festivalkrant die gratis voor verspreiding verkrijgbaar is in Helmond, info@kcv-net.nl en 0492-554644.

Uit Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2019-1

 

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter