KCV

 

Kardinaal Cantalamessa
Zijn nieuwe definiëring na 50 jaar ervaring met deze vernieuwing
 

Wat is de KCV? - Lange versie

De charismatische vernieuwing is een stroming binnen het christendom, die het accent legt op de Heilige Geest als gave van God en deze Geest opnieuw de ruimte geeft, zoals in de dagen van de eerste gemeenschappen van leerlingen van Jezus. Binnen de Rooms-katholieke Kerk is er een heel netwerk van personen, groepen en activiteiten met deze vernieuwende stroming verbonden. Dat netwerk wordt ook wel een beweging genoemd met als naam: de Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV).

Katholieke charismatische groepen en gemeenschappen staan over het algemeen tamelijk onafhankelijk van elkaar en leggen ieder zo hun eigen accenten. Ze hebben in Nederland meestal wel een zekere band met de Stichting Katholieke Charismatische Vernieuwing, die een dienstencentrum heeft in Helmond.

Mensen die bij de KCV betrokken zijn herkennen zich in dezelfde doelstellingen:

1. Het bevorderen van een weloverwogen en blijvende persoonlijke overgave aan Jezus Christus, onze Heer en Redder.

2. Het bevorderen van een persoonlijk onvoorwaardelijk openstaan voor de persoon, aanwezigheid en kracht van de Heilige Geest.

3. Het bevorderen van het ontvangen en gebruiken van de geestelijke gaven, de charisma’s, in de hele Kerk.

4. Het bevorderen van evangelisatie in de kracht van de Heilige Geest, ten dienste van alle mensen, culturele structuren en sociale structuren.

5. Het bevorderen van de voortdurende groei in heiligheid door de juiste integratie van charismatische accenten in het volle leven van de Kerk.

Sinds 1967 is de charismatische vernieuwing binnen de Rooms-katholieke Kerk wereldwijd gegroeid en miljoenen mensen zijn bij deze stroming betrokken. Mensen die allemaal een persoonlijk proces doorgemaakt hebben, een persoonlijke pinksterervaring: Christus op een nieuwe wijze leren kennen, de werking van zijn Geest meer toe kunnen laten in het dagelijks leven en ten gevolge daarvan zich meer kunnen inzetten voor het koninkrijk Gods.

Het woord charisma betekent ‘genadegave’: een gave die je als een cadeau krijgt. Het Nieuwe Testament noemt een aantal charisma's (zie Romeinen 12 en 1 Korintiërs 12). Er zijn heel in het oog springende gaven bij, zoals de gave van genezing, het woord van kennis, de profetie, het spreken in tongen. Er zijn ook wat gewonere gaven bij, zoals leiding geven, het dienen, het spreken van een opwekkend woord. Belangrijk is dat je er anderen mee van dienst kunt zijn en dat je er de Kerkgemeenschap en de maatschappij mee kunt opbouwen. Bij charisma's  gaat het steeds om gaven die Christus zelf geeft door zijn Geest.

De voornaamste ervaringen binnen de KCV zijn wel dat het geloven ook iets van het hart is en dat je kind bent van God: bemind door de Vader, vrijgemaakt door zijn Zoon en vol van de heilige Geest. De Bijbel spreekt je persoonlijk aan en je voelt je geleid naar een leven in liefde, een leven uit de Geest. Dat wil de Katholieke Charismatische Vernieuwing graag voeden met haar activiteiten en service.

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter