Gebed en Bijbel

Door Jan van Beeck ofm
Lees verder >>
Interviews met Tiny Pouwels
Lees verder >>
Ook Bijbellezen en gebed
Lees verder >>
 
 

Synodegebed

Het gebed in elke bijeenkomst voor Synode 2021-2023

We staan voor U, Heilige Geest,

in Uw naam komen we samen.

U, die onze raadgever zijt,

kom tot ons,

sta ons bij,

woon in onze harten.

Leer ons wat we moeten doen,

toon ons hoe we samen op weg kunnen zijn.

Behoed ons ervoor,

kwetsbaar en zondig als we zijn,

de richting kwijt te raken

en verwarring te veroorzaken.

Laat niet toe

dat onwetendheid ons op het verkeerde pad brengt.

Geef ons de gave van onderscheiding:

dat we ons laten leiden door wat waar en goed is,

zonder dat vooroordelen onze daden beïnvloeden.

Breng ons tot eenheid in U:

dat waarheid en gerechtigheid ons tot gids zijn

op de weg naar het eeuwig leven.

Dit vragen wij U,

Gij, die werkt in alle tijden en op alle plaatsen,

in gemeenschap met de Vader en de Zoon,

in de eeuwen der eeuwen.

Amen.

Bovenstaand gebed, waarmee de conciliebijeenkomsten werden geopend, bidden we nu in Synode 2021-2023-bijeenkomsten. Deze Nederlandse vertaling staat op de website van het Vaticaan (www.synod.va/en.html).

De Landelijke Werkgroep Synodaliteit publiceerde in 2024 deze vertaling, eenvoudig te printen om uit te delen en samen te bidden. 

Meer gebeden: Voorbeden voor de synode over de roeping en zending van leken in 1987, ook te bidden in het synodaal proces 

Meer over het synodaal proces en inbreng daarin vanuit charismatische vernieuwing

BestandenDelen

Deel op Facebook Deel op Twitter