Gebed en Bijbel

Door Jan van Beeck ofm
Lees verder >>
Interviews met Tiny Pouwels
Lees verder >>
Ook Bijbellezen en gebed
Lees verder >>
 
 

Synodegebed

Het gebed in elke bijeenkomst voor Synode 2021-2023

We staan voor U, Heilige Geest,

in Uw naam komen we samen.

U, die onze raadgever zijt,

kom tot ons,

sta ons bij,

woon in onze harten.

Leer ons wat we moeten doen,

toon ons hoe we samen op weg kunnen zijn.

Behoed ons ervoor,

kwetsbaar en zondig als we zijn,

de richting kwijt te raken

en verwarring te veroorzaken.

Laat niet toe

dat onwetendheid ons op het verkeerde pad brengt.

Geef ons de gave van onderscheiding:

dat we ons laten leiden door wat waar en goed is,

zonder dat vooroordelen onze daden beïnvloeden.

Breng ons tot eenheid in U:

dat waarheid en gerechtigheid ons tot gids zijn

op de weg naar het eeuwig leven.

Dit vragen wij U,

Gij, die werkt in alle tijden en op alle plaatsen,

in gemeenschap met de Vader en de Zoon,

in de eeuwen der eeuwen.

Amen.

Bovenstaand gebed, waarmee de conciliebijeenkomsten werden geopend, bidden we nu in Synode 2021-2023-bijeenkomsten. Deze Nederlandse vertaling staat op de website van het Vaticaan (www.synod.va/en.html). De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft een gebedskaart uitgegeven, waarop ook een vertaling van dit gebed staat, te downloaden vanaf www.rkkerk.nl. De tekst wordt toegeschreven aan de heilige Isidorus van Sevilla (ca. 560-636).

Uit Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2021-5

 

Voorbeden

God onze Vader, wij bidden U, dat de komende synode ons zal helpen beter te verstaan waartoe U ons roept en welke zending U geeft aan ieder lid vande Kerk.

Heer, wij bidden U, dat U door deze synode in ons het gevoel en het besef zult versterken dat U iets van ons verwacht en dat U ons bekwaam maakt om mee te werken aan uw Rijk.

Wij bidden U, God, dat U ons door deze synode de ogen verder opent voor al die mensen aan wie wij door leven en woorden Uw evangelie mogen doorgeven.

Heer, wij bidden U, dat we door deze synode creatiever en slagvaardiger de gerechtigheid en de vrede zullen bevorderen.

Wij bidden U, Heer, dat U ons door deze synode ook zult helpen de beperktheid van onze eigen taak te zien en te aanvaarden, opdat wij onszelf niet voorbij hollen en niet datgene doen wat U van een ander vraagt, en verzuimen wat U van ons vraagt.

Wij bidden U, God, dat U ons door deze synode opnieuw zult wijzen, waaruit we voortdurend de kracht kunnen putten om onze zending te vervullen.

 

Deze voorbeden stonden in Bouwen aan de Nieuwe Aarde 1987, in het kader van de bisschoppensynode van 1987 over de roeping en zending van leken en het project Synode '87, een initiatief vanuit de Katholieke Charismatische Vernieuwing met een kerkbreed comité van aanbeveling en deelname uit een scala van bewegingen en parochies aan een bijeenkomst met ruim duizend deelnemers in een grote hal te Breda. Synode-deelnemers brachten verslag uit en ook kardinaal Suenens sprak. 

 

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter