Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

Follow Me! Nederland

 

FOLLOW ME! IN WENEN

Mark Borst

Vijf Nederlanders gingen naar Wenen en kwamen zeer enthousiast weer thuis. Wat hebben ze daar gezien en ervaren? Ze willen dit naar Nederland halen.

Mark Borst in Wenen-Follow MeMark Borst in Wenen

Hoe hoor je van de goede dingen die er gebeuren in de wereld? Misschien alleen als mensen de goede ervaringen in hun leven niet voor zichzelf houden. Graag wil ik daarom nu een boodschapper zijn van goed nieuws. Ik wil vertellen dat God nog steeds aan het werk is in deze wereld! En ik vertel wat ik heb meegemaakt in Wenen, Oostenrijk, in maart 2015.

Enthousiasme

Vroeg op een vrijdagochtend propte ik me samen met vier andere Nederlanders in een auto om een weekend bij te wonen van een Follow Me! discipelschapsvorming. Na een lange rit van ongeveer tien uur kwamen we in de middag aan bij een pand in hartje Wenen. Tegen het eind van de middag was de eetzaal gevuld met ongeveer vijftig jonge mensen uit Wenen en omgeving. Ze waren duidelijk blij elkaar weer te zien. Eenzelfde vreugde en enthousiasme kon ik ook merken toen we even later met z'n allen in een zaal bijeen waren en enkele liederen zongen.

Jonge mensen

Daarna sprak een jonge vrouw eenvoudig, maar overtuigend, over Maria, de moeder van de Heer. Ze benadrukte dat God een God is die gesproken heeft en nog steeds spreekt tot iedere christen. Deze vrouw, een studente technische natuurkunde, had het jaar daarvoor deelgenomen aan de Follow Me!-cursus. En nu draaide ze mee in het team dat deze cursus gaf.

Het grootste deel van dit team bleek te bestaan uit deelnemers van de vorige vorming.

Ook de overige catecheses tijdens het weekend werden gegeven door jonge mensen. Op basis van een uitgewerkte versie van de inleiding vertelden ze hun leeftijdgenoten op een aansprekende manier hoe God spreekt en hoe je kunt leren zijn stem te verstaan. Dat was het thema van dit weekend.

Op twee momenten gingen de deelnemers in kleine groepen uiteen om met elkaar te praten over de inleidingen en om het luisteren naar God in de praktijk te brengen. Het meest duidelijk kwam dat naar voren op de zaterdagavond, toen men in tweetallen voor andere mensen kon bidden. De opdracht daarbij was om te luisteren naar wat God de ander zou willen zeggen. De ernst waarmee deze jonge mensen dit deden, waaronder velen voor de eerste keer, maakte indruk op me. Vooral ook toen wij, als gasten, werden uitgenodigd om in het midden plaats te nemen en ze voor ons baden. Een van de eerste dingen die werd gezegd, raakte me als een woord van God zelf.

Vastbesloten

Toen ik me zondagmiddag opnieuw in de auto wurmde, nu om naar huis te gaan, was ook ik blij geworden. Hier, in een stad die ik niet kende, heb ik jonge mensen leren kennen, die geholpen door mensen van alle leeftijden, vastbesloten zijn om Jezus te volgen en Hem beter te leren kennen.

Hun enthousiasme en openheid hebben me geraakt en mij opnieuw hoop gegeven voor de Kerk en voor de wereld.

Zo'n ervaring gun ik ook de Kerk in Nederland!

WAT FOLLOW ME! IS

Follow Me! is een cursus die katholieke jongeren (16-25 jr) vormt om een leerling van Jezus te zijn.

In acht weekenden verspreid over een jaar komen verschillende geestelijke disciplines aan bod, zoals persoonlijk gebed, luisteren naar Gods stem en evangelisatie. Elk weekend staat in het teken van steeds een andere leerling van Jezus. Inhoudelijk gaat de cursus uit van de Bijbel en de Catechismus van de Katholieke Kerk. Kleine gespreksgroepen zijn een belangrijk onderdeel van Follow Me! In deze groepen wordt de inhoud praktisch uitgewerkt en ervaren de deelnemers de kracht van de christelijke gemeenschap.

Samenwerking

Follow Me! is ontwikkeld in Oostenrijk en wordt daar op dit moment voor de tweede keer op twee locaties aangeboden door verschillende katholieke organisaties. Beide cursussen zijn volgeboekt en hadden voor aanvang een wachtlijst.

Er zijn concrete plannen om in Nederland een Follow Me! trainingstraject aan te bieden, startend in september 2016. In Nederland wordt Follow Me! gedragen door Katholieke Charismatische Vernieuwing, Lifeteen, KISI - God's singing kids en Centrum voor Parochiespiritualiteit.

Meer informatie: info@followme-nederland.nl

Uit Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2015-5

MEER  Op 28 november 2015 werd Follow Me door Bruce Clewett gepresenteerd in het Sint-Janscentrum te 's-Hertogenbosch, tijdens de themadag Jezus volgen, georganiseerd door het Platform voor evangelisatie. Hoor hier de lezing van Bruce, zoals uitgezonden door Radio Maria.

Bruce Clewettin 's-HertogenboschBruce Clewett, 28 november 2015 in Den Bosch

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter