Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

Wat staat er nog meer in deze editie?
Hoe Pinksteren mogelijk werd!

Ook een abonnement nemen?
Papieren of digitale versie?

Henk Rothuizen over profetie
Charisma’s passen in een atmosfeer van verwondering
 

GAAN LEVEN VANUIT DE OPSTANDING - boek De Achtste Dag

Bespreking van het vorige maand verschenen boek De Achtste Dag - Waar Jezus je leven raakt van Jakob van Wielink & Henk Rothuizen.

door Bart Sonnenschein

Voor mij ligt het boek De Achtste Dag, geschreven door een rooms-katholiek en een evangelisch christen. Zij schreven dit boek vanuit hun vriendschap met elkaar in hun gemeenschappelijke gerichtheid op Jezus. In hun boek nemen zij ons mee op de weg van het leven. Ze laten zich daarbij inspireren door de weg die Jezus is gegaan. Het leest prettig en is indringend.

Ons hoofdstuk toevoegen aan Handelingen

Het leven van Jezus is uitgelopen op de achtste dag, de dag van zijn opstanding. Hij heeft het lijden achter zich gelaten; nu is het aan ons om met Hem en door Hem onze weg op aarde te gaan. We mogen authentiek mens worden in eenheid met Hem. Als we dat doen, voegen wij op de achtste dag ons hoofdstuk 29 toe aan het boek Handelingen der Apostelen. Dat vind ik prachtig!

Het boek is onderverdeeld in acht hoofdstukken, die gaan over de acht dagen.

Elk hoofdstuk geeft stevige kost ter overdenking en loopt uit op vragen hoe jij erin staat en sluit af met een gebed. Deze prachtige gebeden zijn gemaakt door acht voorgangers uit de oecumene, katholiek, protestant en evangelisch.

Norbertijn Joost Jansen, Jakob van Wielink, bisschop De Korte van ‘s-Hertogenbosch en Henk Rothuizen, bij de boekpresentatie op 23 april in de Abdij van Berne te Heeswijk.

Elk mens een eigen geschiedenis

Het hoofdstuk van de eerste dag, genaamd In het begin, staat stil bij de wording van een mens. Elk mens heeft zijn eigen geschiedenis, bestaande uit de familiegeschiedenis, de geschiedenis van de cultuur en van de tijd waarin een mens geboren wordt; en de grote geschiedenis van God, Die staat aan de oorsprong van ieders leven en Die het leven omvat.

Het hoofdstuk van de tweede dag heet Shit happens. De geboorte van een mens is voor het kind geen feest, het kind schreeuwt het uit als het uit de beschermende baarmoeder komt. Hij wordt het leven ingeperst en ontmoet daar ook onveiligheid. Het kan niet meer terug. Het moet zijn levensverhaal gaan schrijven in verbondenheid met zijn ouders, andere mensen en God, zijn Maker. In dit pittige hoofdstuk worden vragen gesteld. Of je wel welkom was in de wereld? En hoe je daarop hebt gereageerd? Kortom: een pittig hoofdstuk, vandaar de rauwe titel Shit happens.

Over hechting

Het hoofdstuk van de derde dag heeft de naam Waar je hart is gekregen. Het gaat over hechting. Als we ons niet veilig hechten, hechten we ons aan verkeerde dingen. In plaats van een warme, open band met mensen te creëren, gaan we deze mensen vermijden en zoeken we naar compensatie in werk, geld of verslavende middelen. We kunnen ons dan ook niet goed aan God hechten.* De lezer wordt gevraagd een keuze te maken voor God en goede verbindingen te zoeken. Waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn, zegt immers Jezus (Lucas 12,34).

Het hoofdstuk van de vierde dag Het Woord is vlees geworden verhaalt dat God de verbinding met ons gezocht heeft door de menswording van zijn Zoon. Hij werd kwetsbaar en toonde zijn emoties. De schrijvers dagen ons dan ook uit onze kwetsbaarheid en emoties te leren kennen en te tonen. Pas dan kun je intimiteit ervaren en verbinding met jezelf, anderen en God.

Jezus, de Bewogen Beweger

Hoofdstuk vijf, Goede Vrijdag, staat stil bij de tekst … wie zijn leven verliest omwille van Mij en het evangelie, zal het behouden. Het gaat erover of we wel goed hebben gereageerd op verlies, wat ieder ten deel valt. Vaak ontbreekt ons dat. Wij mogen opzien naar Jezus aan het kruis. Jezus is de ‘Bewogen Beweger’, zoals God wel eens wordt genoemd, en draagt ons in het verlies. Wees je bewust van je pijn en doe er je voordeel mee!

Leren rouwen

Hoofdstuk zes, getiteld Klaagliederen, verhaalt de klacht van Jezus aan het kruis: Mijn God, waarom hebt U mij verlaten. De mens mag leren rouwen, in de leegte durven zijn. Dat is een natuurlijk gegeven, maar ook een spiritueel proces. Geef je klacht aan Jezus en houd hem niet voor jezelf. Hij deed het ons voor! Vandaaruit kon Jezus de mensen vergeven: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Dan kunnen wij het ook.

Niet wanhopen

Hoofdstuk zeven Onze identiteit groeit mee met onze veerkracht helpt de lezer niet te wanhopen als hij gedesillusioneerd is. Als je nederig bent en je hart open blijft, groeit er vanuit de stilte tot je verwondering iets nieuws. De Heilige Geest neemt dan het woord en je hervindt wie je werkelijk bent. Dat overkwam Job: En ik maar spreken zonder iets te weten, over wondere dingen die ik niet begreep, nadat hij eerder gezegd had: Ik leg mijn hand op mijn mond (Job 42,3 en 40,4).

Opstanding

Het boek eindigt met hoofdstuk acht, de achtste dag, de dag van de opstanding. Vanuit deze opstanding mogen wij met Jezus onze weg door het leven gaan. De schrijvers nodigen ons daartoe uit: Ga je mee?

Bart Sonnenschein

*Mijn dochter Mieke de Boer-Sonnenschein, psycholoog, heeft hierover recent het boek Een warme band met God geschreven.

 

Gegevens:

De achtste dag - Waar Jezus je leven raakt, Jakob van Wielink & Henk Rothuizen, 96 pagina’s, € 19,99.

De gebeden die staan aan het einde van elk hoofdstuk zijn geschreven door Nikolaas Sintobin, Zr. Ruth Lagemann, Anton ten Klooster, Marga Haas, Martin Koornstra, Zr. Holkje van der Veer, Dom Bernardus Peters en Elsbeth Gruteke.

Illustrator: Marijke ten Cate

Uitgave van Inside Out Publishers, in samenwerking met Berne Media - Uitgeverij Abdij van Berne (www.berneboek.com). ISBN 978-90-7799-238-8


Over de auteurs

MENSEN HELING AANBIEDEN

Jakob van Wielink (1974) vertelt in een interview met Nederlands Dagblad van 2 april dat een omslagpunt in zijn omgaan met een pijnlijke episode uit zijn leven plaatsvond tijdens een tocht door de Pyreneeën met Kingsmen, een katholieke mannenbeweging die mede door ‘mannen van de charismatische vernieuwing’ is opgericht (www.kingsmen.nl). Die tocht eindigde in een klooster van de katholieke charismatische gemeenschap Beatitudes. Tijdens die tocht vertelde iemand hem in zijn jeugd te zijn gepest, en toen kwamen alle lang verdrongen emoties van het zelf gepest zijn in zijn jeugd naar boven en kon er innerlijke genezing plaatsvinden. Dat kon daar, in die tocht van mannen onder elkaar en Jezus in hun midden.

Henk Rothuizen (1949) stond aan de wieg van de Rafaëlgemeenschappen, een evangelisch-charismatische beweging. Hij heeft onder de titel De Herberg leidinggevenden van zeer verschillende christelijke achtergronden met elkaar in contact gebracht. Een van de sprekers die hij daarvoor uitnodigde, was Jakob van Wielink. Daaruit is een blijvende vriendschap ontstaan.

Dezelfde lessen

We vroegen aan Henk hoe de visie achter dit boek tot stand kwam. Hij schreef: “Jakob kent een programma voor leiders ‘Het beste moet nog komen’, een training voor mensen in transitie. Niet gericht op christenen, maar op mensen uit het zakenleven. Ik heb jarenlang gewerkt met de Rapha Retraites, een weekprogramma, dat veel lijkt op de Kana-retraites van Chemin Neuf en ook op De School voor Transitie van Jakob. 

In al die programma’s zitten dezelfde lessen en erachter schuilt dezelfde visie: mensen heling aanbieden en mensen helpen het lijden te ontvangen en een plaats te geven in hun relatie met Jezus.

Profetie

In 2019 hadden we een lang interview met Henk Rothuizen over omgaan met profetie. Het is als 0481 te vinden op www.stucom.nl.

Kees Slijkerman

Uit Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2022-2

Video hieronder: Op 3 april 2022 presenteerden Jakob van Wielink en Henk Rothuizen hun boek in de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther, samen met bisschop Gerard de Korte van 's-Hertogenbosch, die daarbij de wens uitsprak dat dit boek ook zal helpen op parochieniveau het contact tussen katholieken en evangelischen te bevorderen, door samen na te denken over de vragen die per hoofdstuk in dit boek zijn opgenomen. Over de dialoog op landelijk niveau tussen katholieken en evangelischen en pinkstergelovigen.

VideoDelen

Deel op Facebook Deel op Twitter