Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 
 

Icoon Genezing van verlamde man

Icoon Genezing van verlamde manWat zien we op deze icoon?

Vier vrienden

Jezus is thuisgekomen en veel mensen stromen voor de deur samen. ‘De kracht van de Heer was werkzaam in Hem, opdat hij zieken zou genezen’ (Lucas 5,17). Vier vrienden proberen een verlamde man naar binnen te brengen om hem voor Jezus neer te leggen. Ze vinden geen weg door de menigte (Marcus 2,4), gaan het dak op, maken er een opening in en laten hem met bed en al naar beneden zakken. Jezus ziet hun geloof en zegt: 'Vriend, uw zonden zijn u vergeven.' (Lucas 5,20).

Wetgeleerde

Er zijn farizeeën en wetgeleerden bij aanwezig. Rechts op de icoon is een van hen afgebeeld met twee gestrekte vingers, die hun rol als leraar aanduiden.* Als zij Jezus' woorden horen, dan vragen ze zich af: 'Wie anders kan zonden vergeven dan God alleen?' Jezus kent hun gedachten en vraagt hun wat gemakkelijker is te zeggen: ‘Uw zonden zijn u vergeven’ of ‘Sta op en loop’? 'Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon (Daniël 7,13) volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.'

Genezing

En nu kijkt hij de man weer liefdevol aan en zegt: ‘Sta op, pak uw bed en ga naar huis.' Onmiddellijk staat de man op, neemt zijn bed mee en gaat God verheerlijkend naar huis. Iedereen staat er versteld van en verheerlijkt God. Vol ontzag zeggen zij: 'Wij zijn vandaag van ongehoorde dingen getuigen geweest.' Jezus verklaart: 'Mijn Vader is tot op de dag van vandaag voortdurend aan het werk, en ook Ik houd niet op met werken.' (Johannes 5,17).

Gekruiste vingers

De wetgeleerde rechts heeft zijn vingers gekruist als uitdrukking van zijn ongeloof. Tegelijkertijd heeft hij zijn andere hand op zijn hart als gebaar van overgave en geloof. De strijd die vaak ook in ons hart woedt: je helemaal in geloof aan Hem willen overgeven, maar tegelijk toch reserves houden, je leven toch in eigen hand willen houden.

Vrouw en kind

De vrouw links op de icoon is de schoonmoeder van Petrus bij wie Jezus de koorts verdreef (Matteüs 8,14). Het kind in het wit betekent in de iconografie de zuivere of gelovige ziel (Lucas 18,17). Hij rolt het bed al op. Mijn man Geert, de maker van deze icoon, heeft hem Fides genoemd. Op de iconen van de serie rond geloof, zien we een jongetje de bijbehorende akte van geloof voordoen, de geloofsdaad. Deze serie iconen laat zien wat geloof voor Jezus betekent en wie Hij werkelijk is. Zo stappen we door het bemediteren van de iconen als het ware in het leven van Jezus. En Hij in het onze!

Gebed

Heer Jezus,

wij willen dicht bij U komen en leggen alles voor U neer.

Als wij belijden dat U de Heer bent en geloven dat God U van de doden heeft opgewekt, zullen we gered worden (Romeinen 10,9). Uw barmhartige liefde doet ook ons opstaan en schitteren. U bent ons Licht, Gods Glorie (Jesaja 35,1).

Neem alle verlamming van ons weg en maak een opening in ons hart, opdat uw licht en uw liefde binnenstromen.

Laat ook ons blij zijn en juichen en God verheerlijken.

Amen.

 

 Angelique Hüsstege

Icoon van Geert Hüsstege (www.familiafidei.com) uit de serie voor Het jaar van het geloof. Een van de series die te leen zijn met korte catecheses erbij over geloof, hoop en liefde.

Uit: Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2019-1

Meer van Angelique Hüsstege

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter