Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

wat stond in eerdere edities

 

2016-5 Droom en roeping

Voorwoord en inhoud

Beste lezers,

Weet u wat uw missie is in het leven? Waartoe roept de Heer u? En hoe geeft u daar vorm aan?

Pastor Heinzen geeft een aanwijzing. Volgens hem kan ieder die de Geest ontvangen heeft op zijn of haar manier een apostel, profeet, evangelist, herder of leraar zijn.

Sebastiaan van Alphen (voorpagina) vertelt hoe het opschrijven van zijn verlangen resulteerde in een plan en een getuigenis tijdens een viering in zijn parochie.

Voor ieder van ons heeft de Heer een missie om te volbrengen. Een terloopse opmerking in het artikel van Leo Omlo bracht ons op het spoor van de maagdenwijding en de creatieve mogelijkheden die het kerkelijk recht bieden. De verlangens die de Heer in je hart wekt, wijzen naar de missie die Hij je toevertrouwt. God kent je hart en zit rustig op je te wachten, zoals Alied in haar meditatie bij Psalm 139 schrijft.

Kees Slijkerman

 

INHOUD

GETUIGENIS pag. 4 en

6 Niet God die mij iets afpakte

- Aad

PAROCHIE

8 Verlangens, dromen en hulp van de Heilige Geest

- Sebastiaan van Alphen

CELEBRATE

12 Pastor Christoph Heinzen laat iedereen solliciteren - zijn lezing over vijfvoudig dienstwerk

- Kees Slijkerman

BEZINNING

16 Een dagje Utrecht

- Leo Omlo

20 Maria, Roos zonder doornen

- Johan Gierlings

DE HEILIGE GEEST pag. 12 en

4 Ken de heilige Geest - workshop met Esther Elseman tijdens Nationale Open Dag

- M.S.-P.

18 De gave van vrees voor de Heer

- Edgard Peeters (deel 3)

28 De gave van godsvrucht doet wat met ons

- Edgard Peeters (deel 4)

EVANGELISATIE

10 Naar de mensen toe gaan

- Sebastiaan van Alphen

11 Ambt van Christus

15 Profeet, apostel, leraar, herder

-Tweede Vaticaans concilie

BIJBEL

22 Geen bekoring, maar beproeving - wijziging tekst onzevader

- Jan van Beeck ofm

ROEPING EN ZENDING

24 Maagdenwijding

- Kees Slijkerman

27 Eenvoud over mij

- over Eliane Popa - K.S.

GEBED pag. 22 en

34 God doorgrondt mij - Bidden met psalm 139

- Alied

JODEN-CHRISTENEN

30 Israël in het hart van de Kerk - lezing van Mark Kinzer

- Kees Slijkerman

WETENSWAARDIGHEDEN

26 Dialoog katholiek-evangelisch

29 Zorg voor de schepping

33 Muzikale joodse spreker

39-40 AGENDA

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter