Vorming

 

Boekjes en brochures
Van de KCV

Subsite gebed en bijbel
Met tips en materiaal
 

Intro Overzicht

Organiseer ook een vorming in uw omgeving! Vanuit katholieke charismatische vernieuwing zijn een groot aantal vormingen ontstaan, waarvan het materiaal in allerlei groepen gebruikt kan worden. Ze helpen de deelnemers in een serie bijeenkomsten te groeien in hun relatie met Jezus. Die groei gaat van nieuwsgierige belangstellende naar aandachtige leerling en van leerling naar gezonde, iemand die zich missionaire inzet.

Fase 1 Belangstellende

Nieuwsgierige belangstellende,

Wees welkom in een vorming die de basisbeginselen van het christelijke geloof helpt begrijpen. Bijvoorbeeld een Alpha-cursusde cursus Opnieuw Beginnen of een vorming met de boekjes Jezus Ontmoeten en God onze Vader.Alpha-s-Hertogenbosch

Fase 2 Leerling

Aandachtige leerling,

Om te begrijpen wat Jezus bedoelt en te doen wat Hij zegt heb je de Heilige Geest nodig als Helper. Vanuit de KCV is daarvoor de ‘vorming tot leven in de Geest’ ontwikkeld. Deze bereid mensen erop voor vervuld te worden met de Heilige Geest. Veel gebruikte werkboekjes daarbij zijn Adem van leven, Vorming tot Gemeenschap en Door de Geest geleid. Zo zijn er wereldwijd nog veel meer handleidingen voor ‘de vorming tot leven in de Geest’. Verschillende parochies gebruiken ook met succes het cursusmateriaal van CaFE. Daarbij zijn inleidingen op video rond het thema God beter leren kennen. Waarover dan in een ontspannen setting onder het genot van wat lekkers doorgepraat kan worden. Pastoor Henk Niesten kan er meer over vertellen.

Fase 3a Doorgroeien

Als we in Jezus zijn gaan geloven en de Heilige Geest bewust hebben ontvangen, blijven we levenslang leerling van Jezus door (a) te doen wat Hij ons leert in steeds weer veranderende omstandigheden en (b) door ons ervoor in te spannen steeds meer van Gods Woord en Gods werk te begrijpen. Een groot aantal vormingen is daarvoor ontwikkeld. De volgorde waarin deze vormingen van pas komen, zal per persoon, groep en levensfase verschillen. Klik hier voor een overzicht van beschikbaar vormingsmateriaal om mee door te groeien.

Fase 3b Apostel, missionaire leerling 

Je kunt in de loop van de tijd ontdekken welke talenten en eigenschappen God jou heeft gegeven. Mensen die jou een beetje kennen, kunnen je er opmerkzaam op maken. Dat kunnen aanwijzingen zijn voor je persoonlijke roeping en zending. Door je verder te laten vormen om die eigen zending en taak nog beter te kunnen vervullen, ben je in staat meer bij te dragen aan de groei van Gods Koninkrijk. Persoonlijke geestelijke begeleiding kan je daarbij helpen te onderscheiden wat God wel en niet van jou vraagt (meer over persoonlijke geestelijke begeleiding). Misschien lijkt jouw roeping op die van een apostel, profeet, evangelist, herder of leraar? Daarover gaat dit artikel. Ervaringen uitwisselen met mensen die eenzelfde roeping hebben als jij, kan ook al heel vormend zijn. Het Tweede Vaticaans concilie heeft de roeping en zending van de leken opnieuw beschreven. Door het doopsel en vormsel ben je volgens het concilie priester-profeet-koning, apostel, priester-leraar-herder. Lees hier die conciliecitaten. Meer in het artikel Ik ben maar een leek!?

Fase 3c Theologische scholing

Je laten leiden door de Heilige Geest, biddend blijven Bijbellezen en je persoonlijke relatie met God onderhouden blijven levenslang fundamenteel. Tegelijkertijd is ons geboden God ook lief te hebben met ons verstand (Marcus 12,30). Klik hier voor een bijdrage van de Katholieke Charismatische Vernieuwing aan meer wetenschappelijke theologische scholing. Officieel door de Kerk erkende opleidingsinstituten als Catholic School of Theology in Tilburg en Utrecht en ander kerkelijke opleidingen - voor bijvoorbeeld catecheet, pastoraal werker, diaken of priester - zijn belangrijke instrumenten om voortdurend voldoende goed geschoolde deskundigen te hebben.

Kees Slijkerman

27 september 2019

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter