Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

voor priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers
Retraite januari 2015

Retraites
Algemeen

Pastoraal werkers over de drempel
Prof. Fred van Iersel en anderen over de schijnbare kortsluiting tussen zielzorg en Katholieke vernieuwingsbewegingen

Charismatische vernieuwing daagt parochiepastoraat uit
Prof. dr. Fred van Iersel over de schijnbare kortsluiting tussen zielzorg en katholieke vernieuwingsbewegingen (lange versie)
 

JOZEF WISSINK EN DE CHARISMATISCHE VERNIEUWING

Wat heeft hij als nieuw ervaren?

Prof. dr. Jozef Wissink was de inleider tijdens de retraite voor priesters, diakens en pastoraal werkers m/v in januari dit jaar, georganiseerd door de Katholieke Charismatische Vernieuwing. Na afloop had Kees Slijkerman een interview met hem.

U vertelde van een ontmoeting met een Surinaamse vrouw, die u had geholpen in uw omgang met de charismatische vernieuwing. Hoe verliep dat?

Ik heb die ontmoeting ter sprake gebracht, toen ik vertelde dat je mij niet zo gauw 'ik houd van Jezus' zou horen zeggen. Dat was niet omdat ik niet geloofde dat Jezus de Zoon van God is of dat Hij verrezen is en met ons is in de Eucharistie. Het is meer een kwestie van temperament. Ondertussen ontdekte ik wel dat ik me thuis voelde in het vieren van de Eucharistie en het leven in de navolging en dat ik Hem daarin aanwezig wist. Na een eucharistieviering kwam die Surinaamse vrouw naar me toe en zei: 'U houdt van Jezus, dat voelde ik'. Ik was er eerst wat verlegen mee, maar ineens bedacht ik dat ze gewoon gelijk had. Voor mij betekende het, dat ik sindsdien beter kan omgaan met de taal die charismatische mensen vaak gebruiken.

Hoe staan pastores die u kent tegenover de charismatische vernieuwing?

Dat hangt voornamelijk af van de contacten die ze ermee gehad hebben. Ik ben redelijk positief geworden door mijn ervaringen met gezonde charismatische gelovigen. Daardoor accepteerde ik ook graag de uitnodiging om de retraite te geven. Ik zou de houding van de meeste collega's gereserveerd willen noemen: men is niet tegen, maar kijkt eerst de kat uit de boom.

Deze retraite bestond grotendeels uit bekende elementen als getijdengebeden, Eucharistie, stilte, inleidingen, sacrament van verzoening en begeleidingsgesprekken. Wat waren voor u nieuwe elementen in deze retraite? Kunt u ze beschrijven?

Voor mij waren drie dingen nieuw. Het eerste was het zingen in tongen, voornamelijk in de Eucharistie na de consecratie. Ik had altijd gedacht dat dat een soort in vervoering lallen zou zijn, maar het bleek een vorm van lof-zonder-woorden te zijn, die niet te maken heeft met extase. Het tweede punt waar ik kennis mee maakte waren de zogenoemde 'woorden van kennis'. Een van de begeleiders vertelde dat hij het gevoel had dat er iemand was die met iets welbepaalds bezig was. Hij adviseerde die persoon zich daar geen zorgen over te maken, maar het aan Jezus voor te leggen. Een van de deelnemers bleek er zich inderdaad in te herkennen. Het derde nieuwe moment was het openen van alle sessies met veel liederen, liederen die voor mij nieuw waren.

Charisma gebruiken

Met de leiders van het huis heb ik gesproken over de woorden van kennis. Ze vertelden me dat hier ongelukken mee kunnen gebeuren en ook wel gebeurd zijn. Het dient met voorzichtigheid te geschieden. Ik vond dat ze het verstandig hanteerden. Wanneer een charisma er is, moet je het gebruiken. Je moet het niet ongebruikt laten omdat je er ook fouten mee zou kunnen maken. Als je de gevaren maar onderkent.

Volgend jaar is er in de eerste week van januari weer zo'n retraite. Voor welke priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers lijkt u dit een aanrader?

Binnen het aartsbisdom Utrecht ken ik een aantal priesters, voor wie het aartsbisdom elke twee jaar een retraite organiseert en voor wie dat te weinig is. Ik kan hun deze retraite gerust aanbevelen. Ik wil verder geen aparte groep noemen: voor wie verdieping zoekt, is het een goede vorm.

Jozef Wissink, geboren in 1947 in Hengelo (Gelderland), woont in De Meern bij Utrecht. Hij werd priester gewijd door kardinaal Willebrands in 1977, was parochiepastor, medeoprichter van de priesteropleiding Het Ariënskonvikt en hoogleraar praktische theologie aan de Faculteit Katholieke Theologie (1999-2012).

De volgende retraite die de Katholieke Charismatische Vernieuwing organiseert voor priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers is van 4 tot 9 januari 2015, weer in Bezinningscentrum Emmaus (foto). Inleider is dan pater Gerard Wilkens sj en het thema 'Verlos ons van het kwade en breng ons naar het goede'. Info: info@kcv-net.nl of tel. 0492-554644.

Bezinningscentrum Emmaus te Helvoirt

Kees Slijkerman

Uit: Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2014-3

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter