KCV

 
 

Geestelijk ouderschap - Toerustingsweekend 2020

Het Toerustingsweekend van januari 2020 ging over geestelijk ouderschap en op weg gaan.

“Geestelijk ouderschap is zorg dragen voor de personen die op jouw pad komen, gevraagd en ongevraagd, zodanig dat ze bemoedigd, opgebouwd en geestelijk rijker verder kunnen gaan.” Dat zei Simone Klarenbeek in haar inleiding op zaterdagmorgen. Die personen komen op je pad als jij zelf ook in beweging komt en jouw aandeel levert in de opdracht die Jezus geeft aan al zijn leerlingen samen: “Ga op weg en maak alle volkeren tot mijn leerlingen” (Matteüs 28,19).

Esther Elseman maakte met kleine tekeningen, die ze op het kruis plakte, duidelijk welke aanwijzingen Jezus daarbij geeft, aanwijzingen die Lucas heeft opgeschreven in zijn evangelie (Lucas 9 en 10).

symbolen-op-kruisNeem niets mee, ga met lege handen.

Wees slim als een slang.

Wees eenvoudig als een duif.

Vertel wat Jezus in jouw leven deed.

Wens de mensen vrede toe: “vrede voor je hart”.

Je krijgt engelen mee.

Jezus zelf gaat met je mee door de Heilige Geest.

Als je je dan laat leiden door Geest

In getuigenissen werd duidelijk hoe het in de praktijk kan uitpakken als je je laat leiden door de Heilige Geest.

Door gewoon bij de bushalte een gesprek te beginnen met iemand, als daar een goede gelegenheid voor is.

Door in allerlei situaties een ingeving van de Heilige Geest te ontvangen en die te verwerken in een ontmoeting.

Luisteren naar ingevingen

Toerustingsweekend-MvNMarije Nieuwenhuize - van der Knaap, die sprak op zondagmorgen, zei dat God soms vraagt “Wees effe die gek voor Mij” (zie ook het interview met haar daarover in het blad Eva). Ze illustreerde dat met situaties waarin ze, luisterend naar ingevingen van de Heer, iets zei, deed of juist naliet, en wat dat uitwerkte. Het in allerlei situaties leren verstaan van de stem van de Heer (een heel leerproces) vergeleek Marije met het leren herkennen van het geluid van een bepaalde vogel, zoals zij zelf het geluid van een halsbandparkiet in haar nieuwe woonplaats leerde herkennen. 

Lofprijsband Toerustingsweekend 2020Lofprijzing nam ook in dit Toerustingsweekend weer een belangrijke plaats in, evenals de dagelijkse eucharistievieringen in de kapel.

Kees Slijkerman

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter