Gebed en Bijbel

Door Jan van Beeck ofm
Lees verder >>
Interviews met Tiny Pouwels
Lees verder >>
Ook Bijbellezen en gebed
Lees verder >>
 
 

Franciscus van Assisi over het onzevader

Bij Matteüs 6,7-15

Jullie moeten zo bidden (Matteüs 6,9).

Uit de overwegingen van de H. Franciscus van Assisi over het Onze Vader:

Onze Vader … in de hemel,… U bent in de engelen en heiligen; U geeft hun licht om U te kennen, want U, Heer, bent licht; U geeft hun het vuur om U lief te hebben, want U, Heer, bent liefde; U woont in hen en geeft hun volle blijdschap, want U, Heer, bent het hoogste, eeuwige goed, en al het goede komt van U.

Uw naam worde geheiligdmogen wij U steeds beter leren kennen en zo de overvloed van uw genade inzien, de reikwijdte van uw beloften, de grootsheid van uw majesteit en de diepte van uw oordelen.

Uw koninkrijk kome – door uw genade zult U in ons regeren en zult U ons brengen naar uw rijk waar we U zullen zien in volle glorie, U volmaakt liefhebben en gelukkig zijn in uw gezelschap en voor altijd genieten van uw aanwezigheid.

Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel– geefdat wij U mogen liefhebben: met heel ons hart doordat wij U altijd in gedachten houden; met heel onze ziel, doordat we altijd naar U verlangen; met heel ons verstand, doordat we altijd en in alles uw eer zoeken; en met al onze kracht van lichaam en ziel, doordat we U alleen liefhebben, doordat we meeleven met de blijdschap en het verdriet van anderen, terwijl we niemand aanstoot geven.

Geef ons vandaag het nodige brood, uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus, opdat we dankbaar zijn voor hoezeer Hij ons liefhad en voor alles wat Hij gezegd, gedaan en geleden heeft.

En vergeef ons onze schulden, in uw oneindige goedheid, dankzij het lijden van uw Zoon en op voorspraak van Maria en al uw heiligen.

Zoals ook wij hebben vergeven wie schulden heeft bij onsen als wij niet volmaakt vergeven, Heer, maak dan dat wij dat wel doen, zodat we uit liefde voor U onze vijanden echt vergeven en vurig voor ze bidden, niemand kwaad met kwaad vergelden, en proberen U in iedere mens te dienen.

En breng ons niet in beproeving, verborgen of in het openbaar, plotseling of aanhoudend.

Maar red ons van het kwaad, uit het verleden, in het heden en in de toekomst. Amen.

“Jezus, dank U dat U me leert bidden!”

Jesaja 55,10-11

Psalm 34,4-7+16-19

Uit: Het Woord Onder Ons  - 2014

a4061 op www.kcv-net.nl

 

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter