KCV

 
 

Beleid

TOEKOMSTVISIE VAN DE KCV

Beleidsplan van het bestuur en de pastorale kerngroep

De pastorale kerngroep en het bestuur van de Stichting Katholieke Charismatische Vernieuwing hebben een beleidsplan vastgesteld voor de jaren 2014-2020. Hieronder een samenvatting daarvan door de secretaris van het bestuur, zoals gepresenteerd in ons tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2015-1.

In 2014 heeft een speciale werkgroep 'visie en beleid' met de Pastorale Kerngroep van de Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV) biddend en vergaderend een beleidsplan en toekomstvisie voor de KCV opgesteld.

Achtergrond

De KCV vormt een netwerk van groepen, gezinnen, individuen (priesters, leken en religieuzen) en gemeenschappen die met elkaar verbonden willen zijn. De betrokkenen zijn geen 'leden' van de KCV, maar voelen zich wel aan elkaar gegeven om samen te groeien in het 'leven in de Geest'. Ze willen dienstbaar zijn aan elkaar en aan andere mensen vanuit hun bijzondere gaven: de gaven van de Geest, de lofprijzing en het Bijbellezen.

Uiteenlopende activiteiten

We willen mensen en middelen samenbrengen om uiteenlopende activiteiten te organiseren voor diverse doelgroepen en leeftijden. Deze activiteiten zijn erop gericht om mensen te helpen groeien in 'het leven in de Geest', zodat ze groeien in hun persoonlijke band met God en steeds vruchtbaarder omgaan met hun gaven, charisma's en vaardigheden. Door deze activiteiten groeien mensen in het samen geloven, bidden, vieren en leven. Daarbij willen we kinderen, tieners, jongeren en (jonge) gezinnen extra ondersteunen. We willen evangeliseren en de stichting en groei van gemeenschappen in allerlei vormen bevorderen.

are you ready team 2014 Are You Ready team

Toekomst

Activiteiten als Celebrate, 4U! en Hightime, de Nationale Open Dag en de gezinsretraite zullen ook in de komende jaren doorgaan. Daarnaast hebben we ook nieuwe plannen. We willen de jongeren ondersteunen in het opstarten van jongerengroepen. Naast de cursus Helpen Groeien, waarin deelnemers toegerust worden om geestelijk begeleiders te worden, zal er een cursus Pastoraat opgezet worden, voor mensen die zich geroepen voelen tot pastorale zorg.

Ook hebben we het plan opgevat om weer een discipelschapstraining (DTS) te gaan organiseren, bij voorkeur samen met andere groepen. Het streven is om deze cursus in het najaar van 2016 te starten. Het zal een variant zijn op de 'gewone' DTS. Deze cursus zal in acht weekends gegeven worden, gebaseerd op de cursus Follow me, die ontwikkeld is door het aartsbisdom Wenen in Oostenrijk.

Daarnaast zijn er gesprekken gaande met de KCV in Duitsland om in het voorjaar van 2016 een tweetalige leiderschapscursus aan te bieden. Deze zal dan plaatsvinden in de regio Enschede-Münster.

Nodig

Nadat de Pastorale Kerngroep het beleid heeft vastgesteld, is door het bestuur vastgesteld wat hiervoor nodig is aan mensen om deze activiteiten te kunnen organiseren, en aan locaties, communicatie (brochures, website, social media) en financiën.

Celebrate 2014 kinderprogramma Activiteiten als Celebrate, 4U! en Hightime, de Nationale Open Dag en de gezinsretraite zullen ook in de komende jaren doorgaan.

We weten ons gedragen door het gebed van velen van u en we hopen dat u de KCV ook in de komende tijd wilt blijven steunen.

Fenna Wessels, namens het bestuur en de pastorale kerngroep

Hier kunt u het beleidsplan downloaden dat door het bestuur van de Stichting Katholieke Charismatische Vernieuwing is vastgesteld.

BestandenDelen

Deel op Facebook Deel op Twitter