Charisma's

Gezaghebbende definities
Lees verder >>
Studeer, denk mee en stel vragen
Lees verder >>
Met een vrijwillige bijdrage
Lees verder >>
 

Congregatie voor de Geloofsleer
Brief in 2016 over charisma's
 

Geschiedenis van kerkelijke uitspraken over charisma's

Voor de Kerk zijn Bijbelteksten de meest gezaghebbende teksten over charisma's. De Kerk heeft samen met de heilige Geest (vgl. Handelingen 15,28) moeten vaststellen welke teksten behoren tot de Bijbel. Daarom zijn ook Bijbelteksten te beschouwen als kerkelijke uitspraken.

Uit de eerste eeuwen van de Kerk zijn veel teksten bewaard gebleven waar uit op te maken valt dat de charisma's volop functioneerden.

Door verkeerd gebruik van charisma's, onder meer in kringen rond Tertullianus (ca. 160 - ca. 230), is de Kerk terughoudender geworden ten aanzien van charisma's. Eeuwenlang werden charisma's gezien als iets wat je via de priesterwijding automatisch meekrijgt of iets wat alleen aan heiligen gegeven wordt.

Concilie

In de 20e eeuw kwam daarin verandering. De Bijbelse notities over charisma's werden weer meer serieus genomen. Het Tweede Vaticaans concilie kwam dan ook in 1964 tot hele belangrijke uitspraken.

De eerste en belangrijkste uitspraak van het Tweede Vaticaans concilie staat in de dogmatische constitutie Lumen Gentium, in nummer 12.

En daarop gebaseerd is de concilie-uitspraak in 1965 in het decreet over het lekenapostolaat, Apostolicam Actuositatem, in nummer 3.

Paus Franciscus

Een zeer gezaghebbende uitspraak van paus Franciscus over charisma's is wat hij erover schreef in Evangelii Gaudium in 2013.

Op 1 juni 2014 wees hij vertegenwoordigers van de Katholieke Charismatische Vernieuwing op de pastorale richtlijnen die zijn gepubliceerd in 'Katholieke Charismatische Vernieuwing: Theologische verklaring en pastorale toelichting'.

Op 14 maart 2016 ondertekende paus Franciscus het document “Iuvenescit Ecclesia” (De Kerk verjongt) van de Congregatie voor de Geloofsleer, waarin nog eens benadrukt wordt dat zowel de hiërarchische als de charismatische gaven door de Heilige Geest gegeven worden en even belangrijk zijn. Dit document beschrijft de Bijbelse en kerkelijke leer over de charisma's, hoe uit charisma's ook bewegingen, geloofsgroepen en gemeenschappen voortkomen en hoe die zich verhouden tot de institutionele dimensie van de Kerk. Het is een brief aan alle bisschoppen in de Rooms-katholieke Kerk die in vier talen op de website van het Vaticaan staat. Klik hier voor de Nederlandse vertaling 

De officiële Engelse versie met inhoudsoverzicht staat hier.

In de lente van 2018 verscheen de officiële vertaling van Doof de Geest niet uit.

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter