Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

Bestel dit nummer
Of neem een abonnement, om blijvend deelgenoot te worden in onze missie
 

2019-5 Waarheen met onze parochies?

Waar gaat het heen met onze parochies? Waar we open zijn voor de Heilige Geest, daar ontstaat steeds weer nieuw leven. Daar kan Jezus - als koning voor ons geboren - zijn Koninkrijk vestigen. In groepen gelovigen die het Vuur brandend houden en ook in parochies die zich door God laten renoveren. De grote belangstelling voor het boek Als God renoveert en de gelijknamige conferentie op 24 en 25 maart kan voor een groot aantal parochies een ommekeer betekenen. Acht artikelen in dit nummer vertellen u er meer over.

Wilt u persoonlijk meer vrij worden, lees dan het artikel van Frannie Homburg Jouw doornen, Gods bouwmateriaal. En we hebben meer nieuws op het gebied van bevrijding: ons boek Dienst van bevrijding is nu beschikbaar. De vertaling van een internationaal standaardwerk.

Vieren we dankbaar de geboorte van onze Bevrijder. Met Hem gaan we het nieuwe jaar in. Zegen en alle goeds toegewenst.

Kees Slijkerman

INHOUD

ALS GOD RENOVEERT

4 Waarheen met onze parochies?

Kees Slijkerman

6 De Kerk zal een nieuwe bloei kennen

Priester Joseph Ratzinger

8 Als wij stappen zetten, kan God renoveren

Pastoor Henk Niesten

10 Pastoor begint een gebedsgroep

29 Leiderschap waar geen priester is

30 Dilemma’s voor pastorale teams

31 Stuurgroep parochievernieuwing

Kees Slijkerman

11 Waarom beginnen jullie niet een gebedsgroep? - Gebedsgroep Heerhugowaard 45 jaar

Johan Gierlings

PASTORAAL

14 Jouw doornen, Gods bouwmateriaal

Frannie Homburg

18 God wil met ons afdalen

Shirley S. Zichem

34 Dienst van bevrijding, een vorm van katholiek pastoraat -over het nieuwe boek Dienst van bevrijding

Bisschop Gerard de Korte en pastoor Juan van Eijk

BEZINNING

20 Icoon Herders bij de kribbe

Geert Hüsstege

21 Wat zien we op deze icoon

Angelique Hüsstege

32 Onuitputtelijke voorraad liefde in je

Wilfried Stinissen

CHARISMA’S

22 Charisma’s passen in een atmosfeer van verwondering - Omgaan met profetieën

Henk Rothuizen

CELEBRATE

33 Theo Voorhout wekt verwondering voor Gods Woord

Priester Ad Kennis

WETENSWAARDIGHEDEN

36 Toerustingsweekend 24-26 januari

37 Frank Antonissen naar Radio Maria

37 Gebedsgroep Wateringen terug bij

zijn roots

38 Agenda

40 Highlights

 

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter