Charisma's

Gezaghebbende definities
Lees verder >>
Studeer, denk mee en stel vragen
Lees verder >>
Met een vrijwillige bijdrage
Lees verder >>
 

Meer lezingen van Pat Collins
Tijdens vakantieconferentie Celebrate 2015
 

Eenheid in gaven - Pat Collins

Woensdagavond 29 juli 2015 tijdens de vakantieconferentie Celebrate gaf pater Pat Collins een leerzame uiteenzetting over Eenheid in gaven en in charismatische gaven. Hoor hier hoe deze lezing werd uitgezonden door Radio Maria. Collins geeft ook belangrijke inzichten doorvan de heilige Thomas Aquino, die veel over charisma's/charismata heeft geschreven.

Collins 2015

Over de verschillende gaven die nodig zijn in het Lichaam van Christus, zowel de natuurlijke gaven, als  de charismatische gaven. (1 Korinthiërs 12,3-11)

Deze lezing werd door het Celebratecomite als volgt aangekondigd: "Samen vormen we één Lichaam, maar de gaven van de Geest zijn heel divers. Er zijn velen gaven, maar enkel één Geest. Elke gave heeft zijn plek in Gods plan. Hoe beter we weten, wat onze gaven zijn en hoe beter we ze leren beoefenen, hoe meer we van Gods Rijk op deze aarde zullen zien. We kunnen pas echt één zijn in het Lichaam, als we de rijkdom van de verschillende gaven onderkennen en waarderen, en geen enkele gave hoger schatten dan de andere. We zijn geroepen om elkaar te dienen met onze verschillende gaven." 

Fr. Pat is een zeer bewogen priester uit Ierland. Hij is actief betrokken bij de Charismatische Vernieuwing en oecumene in Ierland alsook in de nieuwe evangelisatie. Hij reist veel om te spreken in vier verschillende continenten en is bekend door zijn radio- en tv programma’s in binnen- en buitenland. Daarbij schrijft hij ook boeken en artikelen, bijvoorbeeld het artikel 'A Catholic Understanding of Scripture Interpretation'.

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter