KCV

 

Eerder persbericht Pastoraal congres

 

Persbericht Vernieuwingen concilie in praktijk brengen

18 maart 2014

VERNIEUWINGEN CONCILIE IN PRAKTIJK BRENGEN

Gemeenschappelijke priesterschap van alle gelovigen meer in het centrum.

Van zondagavond 23 maart t/m dinsdagmorgen 25 maart is in Helvoirt het 8e Pastoraal congres, georganiseerd door de gezamenlijke nieuwe bewegingen in de Rooms-katholieke Kerk. Dit congres gaat over Gemeenschapsspiritualiteit in parochies en is voor allen die in de Rooms-katholieke Kerk pastoraal werkzaam zijn.

Spreker Christian Hennecke (foto) uit Duitsland zal pleiten voor een grote verandering in het pastorale werk. Volgens hem moeten veel vernieuwingen waar het Tweede Vaticaans concilie vijftig jaar geleden toe besloot, nog in praktijk gebracht worden. Hij denkt daarbij vooral aan het geestelijk proces waardoor het gemeenschappelijke priesterschap van alle gelovigen meer in het centrum komt te staan. Hennecke is leider van de vakgroep missionair pastoraat in het bisdom Hildesheim en rector van de priesteropleiding.

Vanuit verschillende Nederlandse parochies zal verteld worden hoe de gemeenschapsspiritualiteit bevorderd werd, ook als er parochies moesten fuseren. Ervaringen met de nieuwe bewegingen komen daar ook bij aan bod.

Op de slotdag spreekt Johan Roose van De Ark, een beweging die gemeenschappen vormt rond mensen met een verstandelijke beperking. Hun ervaringen zijn leerzaam voor alle gemeenschappen. Roose belicht wat een gemeenschap tot geloofsgemeenschap maakt en hoe mensen kunnen worden meegenomen in de identiteit en missie van een gemeenschap.

Vanuit de bisschoppenconferentie is Mgr. J. van Burgsteden s.s.s. als referent voor de Kerkelijke Bewegingen en Nieuwe Gemeenschappen bij de voorbereidingen van dit congres betrokken.

Meer: www.stucom.nl/pastoraalcongres.

PS. IS ER EEN NIEUWE TREND?

VPWinfo, het tijdschrift van een vereniging van pastoraal werkenden, besteedde een heel themanummer aan wat de nieuwe (charismatische) bewegingen te bieden hebben. Daarbij speciaal aandacht voor 'de schijnbare kortsluiting tussen zielzorg en Katholieke vernieuwingsbewegingen', zoals prof. dr. F. van Iersel het noemt in het artikel 'Charismatische vernieuwing daagt parochiepastoraat uit'.

Dr. Erik Sengers schrijft er ook over in de Nieuwsbrief WKO (Werkverband Kerkelijk Opbouwwerk), januari 2014. Zie zijn artikel 'De Kerk na de implosie', waarin hij een boek van Hennecke bespreekt.

Is er in de Rooms-katholieke Kerk in Nederland onder werkers in het pastoraat een groeiende openheid voor wat de nieuwe (charismatische) bewegingen te bieden hebben?

 

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter