Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 
 

2017-3 50 jaar KCV

15 juli 2017

VAN DE REDACTIE

U ziet dat ons tijdschrift een nieuw jasje heeft gekregen. We horen heel graag uw reactie.

Bij gelegenheid van het gouden jubileum trakteren we u op een jubileumspecial, die als losse bijlage bij dit nummer zit. Vanwege deze bijlage is het ‘gewone gedeelte’ maar 20 pagina’s.

In Rome spoorde paus Franciscus ons aan de werken van kardinaal Suenens te lezen. We geven deze kardinaal dan ook het woord in het eerste artikel en laten hem voorbidden. Een mooie zomer toegewenst en welkom bij Vakantieconferentie Celebrate.

Kees Slijkerman

INHOUD

VERNIEUWING

4 Pinkstervuur uitdragen

- Kardinaal Suenens

10 In memoriam Peter Hocken

- Kees Slijkerman

GEBED

6 Wat kardinaal Suenens bidt

TIENERS

14 Geluk - twee paar stralende ogen

- Alied

OECUMENE

16 Al 500 jaar tussen rooms en charismatisch in - Hoog tijd voor een goede dialoog

- Kees Slijkerman over boek van Klaas van der Zwaag

9, 13,18WETENSWAARDIGHEDEN

19 - 20 AGENDA

Bij dit nummer zit deze Jubileumspecial 50 jaar KCV 

met daarin:

4 Paus Franciscus geeft richting aan de KCV

- Gouden jubileum in Rome 2017

9 Meest vreugdevolle tranen ooit

- Hoe deze vernieuwing begon in Pittsburgh

14 Nederlandse connectie met Pittsburgh

17 Waarom De Ark en de Duif

- De naam van het retraitehuis in Pittsburgh

18 Van Pittsburgh naar South Bend

- Kevin Ranaghan en de hulp van pinksterchristenen

21 Gebed van Kevin Ranaghan

23 Van Pittsburgh naar Nederland

- André Beijersbergen en anderen

24 Een deur die open ging

- Ed Arons

26 Jezus’ gebedswonderen

- Piet Schoonenberg SJ

28 Een opwindende moeilijke zomer 

- Oecumene omwille van de ongelovigen

31 Meer informatie

- Websites, contactadressen en publicaties van deze vernieuwing

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter