Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 
 

CHARISMA'S IN ROMEINEN 12

Kees Slijkerman

Het twaalfde hoofdstuk van de brief van Paulus aan de christenen te Rome had ik al vaak gelezen, voordat ik er weer een gedeelte uit las met een groep die de vorming Opnieuw beginnen had gedaan. Ik ontdekte weer nieuwe dingen.

We hadden een gezellige middag met lekkere hapjes en waren met ongeveer negen mensen bijeen. Spontaan namen wij ook nog een moment van bezinning. We lazen uit het boekje Opnieuw Beginnen de dagmeditatie over de charisma's in Romeinen 12. We vroegen ons daarbij af wie van ons welk charisma had.

Aanwijzen

Wie heeft het charisma van bemoediging? Onmiddellijk werd een persoon aangewezen. 'Ja, jij hebt die gave,' kreeg ze te horen, 'zoals je in de groep voor ons was heb je ons bemoedigd.' Ze wezen een teamlid aan dat ik speciaal in het team had gevraagd om de mensen hartelijk welkom te heten met koffie, thee, koek en een luisterend oor. Een teamlid dus met als speciale taak een gastvrije sfeer te scheppen.

En wie heeft het charisma van uitdelen, vroeg ik? Paulus beschrijft dit charisma zo: Wie iets heeft uit te delen, moet het zonder bijbedoelingen wegschenken. Ook dit charisma konden we snel aanwijzen in de groep: iemand die spontaan had aangeboden de cursusboekjes grotendeels te betalen en die ons nu deze gezellige middag aanbood met lekkere hapjes.

Kleine groep in Rome

De charisma's van leidinggeven en onderricht geven konden we ook aanwijzen. Het viel me op dat we in zo'n kleine groep al zo veel charisma's zagen die Paulus in zijn brief noemt. Daarna werd het voor mij belangrijker te weten dat die christenen in Rome, aan wie Paulus zijn brief schrijft, ook maar een kleine groep vormden. Er waren op dat moment naar schatting hooguit honderd christenen in Rome, die samenkwamen bij mensen thuis. Paulus had deze groep nog niet gezien, hij was op zijn zendingsreizen nog niet in Rome geweest. Hij had wel al heel wat andere kleine groepen volgelingen van Jezus gezien. En hij moet hebben gedacht dat de charisma's die hij hier noemt, waarschijnlijk in elke christelijke geloofsgemeenschap aanwezig zijn.

Ik betrapte mijzelf op de gedachte dat de charisma's die Paulus in Romeinen 12 noemt, 'minder charismatisch' zouden zijn. Hij noemt hier geen tongentaal. (Maar daar had hij volgens mij in hoofdstuk 8 vers 26 al over geschreven*). En hij noemt ook niet de charisma's van genezingen, die hij in 1 Korintiërs 12 wel noemt. De vraag welk van deze twee hoofdstukken uit de Bijbel meer of minder charismatisch is, is natuurlijk een dwaze vraag. We dienen de volle rijkdom van het geheel van de Bijbel tot ons te nemen, daaruit te leven en ernaar te handelen.

 [groepsfoto met onderschrift: Dat we in zo'n kleine groep al zo veel charisma's zagen die Paulus in zijn brief noemt. ]]

Minder charismatisch?

Ook is het ene charisma niet belangrijker dan het andere. Het is mij opgevallen bij het geven van de vorming Opnieuw beginnen dat het scheppen van een gastvrije sfeer even belangrijk is als de kwaliteit van de inleiding die wordt gegeven. En mensen die in de groep opmerkingen maken die niet zo prettig overkomen of die kritische vragen stellen, hebben ook een functie in het groepsproces. Ze leren je dat je niet klakkeloos dingen moet aannemen, maar goed moet nadenken. Op de vragen die ze stellen, zul je een goede reactie moeten geven.

Persoonlijke betrokkenheid

Wat de band in de groep duidelijk heeft versterkt, is dat enkele mensen hun verdriet konden delen met heel de groep. Daarmee activeerden ze de charisma's als barmhartigheid bewijzen, dienstbetoon en bemoedigen. Ieder probeert steun te geven en vraagt bij een volgende ontmoeting: hoe gaat het nu? Zo groeien onderlinge relaties van persoonlijke betrokkenheid en ontstaat er een klimaat waarin steeds meer charisma's kunnen functioneren.

VRAGEN

Welke charisma's in Romeinen 12 herken je in de geloofsgemeenschap waar jij deel van uitmaakt?

Zeg je dat ook tegen de persoon bij wie jij dat charisma ziet?

Heb je onbewust of bewust het idee dat bepaalde charisma's belangrijker zijn dan de andere?

Wat doe je met de charisma's die je zelf ontvangt?

Wat noemt Paulus in Romeinen 12 nog meer, waardoor charisma's goed kunnen functioneren?

 

*Romeinen 8,26, kun je lezen als een beschrijving van gebed in tongentaal door de Geest in iedere christen. Er staat: 'De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen.' (Uit de NBV 2004.)

**Opnieuw beginnen is een vorming in zes weken over de eerste beginselen en fundamenten van ons christelijk geloof. Handleiding en deelnemersboekje zijn te bestellen bij uitgeverij Halewijn in Antwerpen of bijvoorbeeld in het Carolushuis te Roermond, www.carolushuis.nl. In 2014 kwam dezelfde uitgever met de vergelijkbare vorming Kom en Zie. Zie ook 0302 op www.stucom.nl.

 

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter