Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

Wat staat nog meer in deze editie?
Nr. 1 van de 50e jaargang

LOVEN EN PRIJZEN HEILOO
Bij rector De Wit in het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo
 

PAASCHRISTENEN VERSUS PINKSTERCHRISTENEN

Rector Jeroen de Wit

Wie is trouwer aan de grote missieopdracht van Jezus en wie is er krachtiger en vruchtbaarder in, de Pinkstergemeente of de Katholieke Kerk?

In de herfst van vorig jaar is in Zelhem, in de Achterhoek, de Harvest School Europe gehouden, een initiatief van vier pioniers in de huidige Pinksterbeweging: Jean-Luc Trachsel, Heidi Baker, Mattheus van der Steen en Paul Manwaring. Het doel van deze conferentie was om christenen toe te rusten voor evangelisatie in deze tijd door middel van gebed, aanbidding en onderwijs. Ongeveer 140 deelnemers waren fysiek aanwezig, met daarnaast mensen die online aan de conferentie deelnamen. In dit artikel geef ik een verslag van mijn eigen ervaringen.

Onderzoek

Mijn reden om aan de conferentie deel te nemen is mijn doctoraatsonderzoek, dat ik uitvoer naar de Pinksterbeweging in Nederland, waarbij ik deze wil vergelijken met katholieke gemeenschappen wat betreft de evangelisatie. Het centrale referentiepunt hierbij is de grote missieopdracht van Jezus in het evangelie van Matteüs: Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld (Matteüs 28, 19-20). Ik wil onderzoeken wie trouwer is aan deze opdracht en wie hier krachtiger en vruchtbaarder in is, de Pinkstergemeente of de Katholieke Kerk.

Compleet andere wereld

Deze tien dagen waren voor mij wel gelijk een duik in het diepe. Het was mij gelukkig gelukt mijn agenda compleet vrij te maken voor deze periode, zodat ik niet te veel belast werd door zaken van buitenaf (afgezien van enige mails en berichtjes). En dan ervaar je dat dit toch wel een compleet andere wereld is dan onze katholieke geloofsbeleving.

Programma

Het programma van elke dag was gevuld met drie sessies: ’s morgens, ’s middag en ’s avonds. Vaak werd de dag begonnen met lofprijzing, ’s morgens minimaal een half uur, dan een ’teaching’, vaak gevolgd door ’ministry’. Ministry is de term voor de mogelijkheid om gebed te ontvangen, meestal in relatie tot het onderwerp van de voorafgaande teaching, vaak ingebed in lofprijzing. Veelal heeft dit met bevrijding te maken op bepaalde vlakken van ons leven of het (meer) ontvangen van de kracht van de Heilige Geest.

Wat heeft mij nu het meest geraakt?

Allereerst moet ik zeggen dat ik dergelijke lofprijzing best kan waarderen. Soms is het wat heftig, maar over het algemeen was het voor mij echt wel een moment van persoonlijke aanbidding van de Heer, in groepssetting dan. Ik houd veel van onze katholieke eucharistische aanbidding, maar ook dit is mooi.

Verder heb ik mij heel erg welkom gevoeld binnen deze conferentie. Als clericus was ik steeds herkenbaar door het dragen van het boordje en vaak kreeg ik reacties van mensen als van: “Wat fijn dat jij hier als katholiek priester bij bent!” Bijkomend voordeel was dat enkele andere aanwezige katholieken mij ook konden herkennen en vroegen of ze aan konden sluiten bij de dagelijkse viering van de heilige Mis (in of bij mijn caravan).

Redding en Koninkrijk

Inhoudelijk heb ik het idee dat de verschillen tussen onze katholieke geloofsbeleving en dit onderdeel van de Pinksterbeweging veel verder gaan dan het ‘uiterlijke’ van de uitbundige lofprijzing en de vriendelijkheid en welkome houding van de mensen. Dit verschil duid ik aan met bovenstaande titel: Paaschristenen versus Pinksterchristenen.

In verschillende lezingen werd gesproken over enerzijds de verkondiging van het Evangelie van de Redding, Jezus Christus is voor ons gestorven en daardoor zijn wij met God verzoend en gered voor het eeuwig leven, anderzijds over het Evangelie van het Koninkrijk. Het Evangelie van het Koninkrijk omvat volledig het Evangelie van de Redding, natuurlijk, want dit is volledig waar en heel belangrijk, maar het gaat verder. Binnen het Evangelie van het Koninkrijk probeer je ook in het hier en nu in de kracht van de Heilige Geest te leven en in die kracht uit te gaan, alles in de autoriteit van Christus van wiens Lichaam je door het geloof en het doopsel lidmaat bent geworden.

Wat is nu het grote verschil?

Verkondiging en leven volgens het Evangelie van de Redding zou tot een bepaalde passiviteit kunnen leiden: ik ben gered door mijn geloof en het doopsel; als ik probeer te leven volgens de geboden en goed te zijn voor anderen “kom ik er wel.” U merkt het: hiermee zullen anderen niet snel ook tot het geloof in Jezus komen, er gaat niet veel missionaire kracht en ijver van uit.

Bij het Evangelie van het Koninkrijk is dit anders: Jezus Christus heeft ons de Heilige Geest geschonken en in de kracht van de Heilige Geest kunnen wij dezelfde wonderen doen als die Jezus deed in zijn leven. Zegt Jezus immers niet: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie in Mij gelooft, zal ook zelf de werken doen die Ik doe. Ja, grotere dan die zal hij doen, omdat Ik naar de Vader ga (Johannes 14,12).

In de kracht van de Geest

Het Evangelie van het Koninkrijk is gericht op het in het hier en nu leven in de kracht van de Geest en op het ontwikkelen van de gaven van de Geest: tongentaal, profetie, genezing, enzovoort. Op deze wijze kan God zich in het hier en nu manifesteren en mensen tot bekering brengen. Er zit een grote missionaire kracht en toewijding in.

Ik moet bij deze woorden gelijk aantekenen dat dit slechts indrukken zijn aan de hand van deze ene conferentie, hoe intensief deze ook was, maar ik denk dat ik hiermee wel een wezenlijk verschil gevonden heb tussen onze katholieke geloofsbeleving en de evangelische: wij vaak meer als paaschristenen, gered door het offer van Jezus aan het kruis, wat we telkens vieren en present stellen in de heilige Eucharistie, en zij als pinksterchristenen, levend in en met een grote openheid voor de Heilige Geest.

Leren van de Pinksterbeweging

De conferentie heeft mij bevestigd in het belang van het onderwerp van mijn studie en stimuleert me om deze met vreugde verder op te pakken.

Natuurlijk zijn er in de Pinksterbeweging tekortkomingen en blinde vlekken, maar ik denk dat wij als Katholieke Kerk veel kunnen leren van hun missionaire beleving van het Evangelie van het Koninkrijk. Gelukkig zijn er ook stromingen binnen de R.-K. Kerk die hiermee bezig zijn, zoals nieuwe bewegingen en de beweging rond het boek van Fr. Mallon Als God Renoveert, waarover 24-25 maart een conferentie zal zijn in Breda.

priester Jeroen de Wit

Jeroen de Wit (53) is rector van het Grootseminarie Sint Willibrord van het bisdom Haarlem-Amsterdam en het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo. De doctoraatsstudie wordt gedaan aan de Universiteit van Lateranen (PUL) in Rome (op afstand). Hij is priester sinds 2013.

Uit Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2022-1

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter