KCV

 
 

Lofprijzing en aanbidding

Paus Franciscus zegt:

Lofprijzing is als de 'ademhaling' die ons leven geeft, want ... De charismatische vernieuwing heeft de Kerk herinnerd aan de noodzaak en het belang van lofprijzing."

Uit pagina's hierover op deze website treft u hier enkele kernachtige citaten.

De gebedsgroepen hebben hun leden een vorm van gebed leren herontdekken die hun gebedsleven zeer kan verlevendigen, namelijk de lofprijzing. De zang is ongetwijfeld de rijkste uitdrukking van de menselijke ziel. Meer

Het persoonlijke spontane gebed is van grote waarde. In onze gebedsbijeenkomsten is er dan ook alle ruimte voor. Zo doende sluiten we ook aan bij de praktijk van de eerste christenen. Paulus veronderstelt tenminste in zijn eerste brief aan de Korintiërs dat iedereen zijn steentje kan bijdragen (1 Korintiërs 14,26). … Dat gaat niet allemaal vanzelf; ook hier is oefening nodig. Al doende leert men, en de gebedsavond kan daartoe bijdragen. Je leert daar over drempels heen stappen, en als er een hartelijke sfeer is valt niemand over stuntelige en houterige gebeden zo nu en dan. Meer

De zang helpt ons uitdrukking te geven aan wat de woorden niet kunnen bevatten en vertaalt gevoelens van ons hart. Zang helpt niet alleen beter uitdrukking te geven aan het gebed dat in ons is, maar verdiept het ook. Meer

Bij het bidden in tongen gebruik je geen met het verstand geformuleerde woorden of zinnen. Je bidt uit je hart met onbekende klanken. Het is een werking van de Heilige Geest die in je bidt (vgl. Romeinen 8,26). Het is een charisma, een gave, die je helpt om met je hart biddend op God gericht te zijn, ook als woorden te kort schieten. … Samen zingen in tongen komt vrij vaak voor in bijeenkomsten van de Katholieke Charismatische Vernieuwing, als onderdeel van lofprijzing en aanbidding. Zo'n tongenzang richt je hart op de Heer en kan het beste overgaan in een diepe ontvankelijke stilte, waarin je iets van God kunt ontvangen. Dat kan een indruk zijn, een ingeving of een beeld waardoor God in die concrete situatie iets kan zeggen. Meer

K.S. 30-12-2022

 

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter