KCV

 
 

WISSELINGEN IN KCV-BESTUUR 2009

Het Landelijk Charismatisch Overleg heeft op 18 april twee nieuwe bestuursleden gekozen: pastoor Jos Rosenhart uit Weert is nu de priester in het bestuur en Maurice Schemkes uit Houten de nieuwe penningmeester. Ze zijn meer bij de Katholieke Charismatische Vernieuwing betrokken geraakt door deelname aan de vakantieconferentie Celebrate. Ze hebben een half jaar proefgedraaid in het bestuur en zijn nu dus lid. Deze benoemingen betekenden dat pater Leo van der Klaauw en penningmeester Anton Ruiter met een gerust hart na vele jaren lidmaatschap afscheid konden nemen van het bestuur.

Anton is sinds de oprichting van de stichting in 1976 vrijwel onafgebroken steeds weer herkozen als lid van het bestuur en een groot deel van die tijd was hij ook lid van de Landelijke Pastorale Kerngroep (LPK), die in 2001 opging in het bestuur. Hij heeft buitengewoon veel voor de KCV gedaan en stopt daar ook niet mee. Hij woont met zijn vrouw Nellie sinds kort weer in Helmond, boven het dienstencentrum.
Pater Leo werd in 1997 lid van de LPK en is dus twaalf jaar lid geweest. Ook hij heeft veel voor de Vernieuwing betekend, onder meer voor de oecumenische contacten en de samenwerking met nieuwe bewegingen. Hij woont in bezinningscentrum Emmaus te Helvoirt en blijft actief voor de Vernieuwing.
Peter van Hoof was nu niet beschikbaar voor een nieuwe periode. Hij is tien jaar bestuurslid geweest, waarvan acht jaar als voorzitter. Het voorzitterschap had hij in november al overgedragen aan Piet TimmermansPeter blijft wel lid van het Celebrateteam. Hij heeft heel veel voor de KCV gedaan. De vakantieconferetie Celebrate was een van zijn belangrijkste initiatieven. Karel Pouwels uit Helvoirt werd voor een nieuwe periode van vier jaar herkozen in het bestuur, waarin hij de pastorale activiteiten (vorming, retraites, gebed om genezing e.d.) behartigt en voor enige continuïteit met het verleden zorgt. Met alle wisselingen is het bestuur in vrij korte tijd behoorlijk verjongd. Het bestaat nu uit: Piet Timmermans, Ine Stassen, Maurice Schemkes, Jos Rosenhart, Gerlo Sogtoen en Karel Pouwels.

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter