CHARIS

 
 

Wat ze gezamenlijk hebben

Wat al deze expressies van katholieke charismatische vernieuwing gezamenlijk hebben is: het ervaren van de vruchten van Pinksteren door een uitstorting van geestelijke gaven - doop in de Heilige Geest genaamd - die ook inhoudt een persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus als Redder, een openheid voor het Woord van God, voor uitoefening van de charisma’s en voor evangelisatie in trouwe dienst aan de Kerk.’          (Artikel 1 van de statuten van CHARIS)

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter