Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 
 

GOD GEEFT ZICH AAN JOU

Geef jij je aan God?

Priester Gert Overmeer gaf tijdens de vakantieconferentie Celebrate een inleiding over de beloften van de Heilige Geest. Han van Lijf doet verslag.

'Het thema is de belofte van de Geest. Dat belooft wat!'. Er klonk applaus in de zaal, waarop Gert Overmeer grapte: 'De mensen klappen al en ik heb nog niets gedaan.' Pastor Gert begon met een gebed om de juiste woorden te vinden. Hij wilde zich laten souffleren door de Geest.

God wil jou

'God wil jou! Dat God ons zozeer wil kunnen wij niet bevatten. Waarom wil Hij mij? Ik heb niets bijzonders! God wil niet jouw prestaties, niet jouw talenten, niet jouw successen, maar jou!' Gert gebruikt bewust niet het woord 'u', want dat kan verwijzen naar een groep mensen, maar 'jou'. Jou is individueel. God wil jou zoals je bent, met wat je hebt en niet hebt, met wat je verlangt en niet verlangt. Met al je hebben en houden.

'Toen Hij de mens schiep, wilde Hij jou al', zei pastor Gert. Daarbij wees hij op Efeziërs 1,4 waar staat: In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. Voor het scheppen van de wereld wilde Hij ons dus al.

Pastor Gert noemt ook Abraham, tegen wie Hij zegt dat Hij van hem een groot volk gaat maken. 'God had grootse plannen en ziet oneindig ver vooruit.' Rebekka had twee foetussen in haar schoot. De kinderen in haar lichaam botsten hard tegen elkaar, staat in Genesis 25,22. Maar God zag al twee volken. Twee volken zijn er in je schoot, zegt God in vers 23. 'Hij ziet al tot in het duizendste geslacht'.

Niet goed genoeg?

'God heeft er alles voor over om bij jou te komen. Hij klopt aan de deur van je hart. Vind je dat goed? God forceert geen antwoord. God heeft alle tijd, maar wij mensen niet. Wij denken: "Ik ben niet goed genoeg". Wie zegt tegen ons: "Je bent niet goed genoeg?", vroeg pastor Gert. En hij vervolgde: laat me eens raden: Uw buurman zei dat, uw werkgever zei dat, uw ex-partner zei dat, iemand die een hekel aan u heeft zei dat… Zelf werd ik vroeger altijd gepest. Pesten grijpt diep in je wezen in. Je wordt bestolen van jezelf. We ontmoeten in de wereld zoveel afwijzing, we moeten aan zoveel voorwaarden voldoen. Van wie in deze wereld hoor jij: "Ik wil jou"?'

'God houdt mij constant in het bestaan omdat Hij mij constant wil. Dit is zijn liefde. Zoals Hebreeën 1,3 zegt: en Hij houdt alles in stand door zijn machtig woord*.'

Mag Ik jou?

'De echte liefde is geen gevoel. God spreekt tot ons: "Mag Ik jou van jou, dan mag jij Mij van Mij". Wij schenken ons aan God en Hij schenkt zich aan ons.' Aldus Gert Overmeer, die daar aan toevoegde dat God nog veel verder gegaan is in zijn liefde, omdat Hij ons wil. Hij geeft zijn enige Zoon, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Johannes 3,16).

Ontvangen van de Vader

Geven en 'verplicht teruggeven' is ruilen, handel. Geven en ontvangen is liefde. Ontvangen wij Hem? 'Ontvangen is moeilijk voor Nederlanders, want wij hebben alles al', zei Gert. 'Ontvangen betekent dat ik het niet heb. Ontvangen kan alleen met lege handen en een open hart.' Zou die grote almachtige God zich aan mij willen geven? Dit gaat volgens Gert alleen als je thuis wilt komen bij de Vader, als je zoon of dochter wilt zijn of worden.

Blijven in Gods liefde

Deze gedachten uit de toespraak van Gert spraken mij aan. De verbinding met het thema de belofte van de Geest legde hij onder meer uit met dit beeld: 'Er bestaat een eeuwige dynamiek van wisselwerking tussen de Vader en de Zoon. De liefde van de Vader die zichzelf geheel geeft aan de Zoon, en de liefde van de Zoon die zichzelf geheel "weer"-geeft aan de Vader**. Deze wederzijdse dynamiek is de Heilige Geest. Gods verlangen is dat wij daarin delen. Dit kan alleen met lege handen en een open hart, door jezelf nederig voor Hem te buigen en aan de Geest je gebrokenheid te laten zien. De Geest vult en vervult dan het lege gat in jezelf.'

Bezinningsvraag

Willen wij profiteren van God of willen wij God?

Han van Lijf # 

*Willibrordvertaling 1995. Overige citaten zijn uit de Nieuwe Bijbelvertsaling 2004.

 **Met de woordspeling 'weer'-gave bedoelt pastor Gert Overmeer: (1) de zelfgave van de Zoon is een vrije reactie op de zelfgave van de Vader; en (2) de zelfgave van de Zoon reflecteert de zelfgave van de Vader.

 

Uit Bouwen aan de Nieuwe Aarde, 2013-6

Dit is document a4047 op www.kcv-net.nl

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter