De KCV

Naar deze gebedsgroep?
Lees verder >>
Op ons full-colour tijdschrift
Lees verder >>
Steun ons met gebed en giften
Lees verder >>
 

Overzicht publicaties
Katholieke Charismatische Vernieuwing

Tijdschriften en nieuwsbrieven
Van de KCV
 

Mechelse documenten

Paus Paulus VI en paus Johannes Paulus II hebben aan kardinaal Suenens (1904-1996) de begeleiding van de charismatische vernieuwing toevertrouwd.

Vanuit deze verantwoordelijkheid heeft kardinaal Suenens zes Mechelse documenten laten samenstellen, die deze vernieuwing voorzien van een goede theologische onderbouwing en pastorale richtlijnen.

Paus Franciscus heeft met nadruk het bestuderen van deze documenten aanbevolen. Hij deed dat onder meer in grote bijeenkomsten van de Katholieke Charismatische Vernieuwing op 1 juni 2014 en 3 Juni 2017 te Rome. 

Besteladres

Deze documenten zijn in het Nederlands integraal op internet te vinden en in boekvorm verkrijgbaar. Kardinaal Suenens heeft het uitgeven van zijn geschriften toevertrouwd aan Association Fiat in België. Ze zijn te bestellen in de webshop van www.associationfiat.com.

Om de eerste twee Mechelse documenten (De Charismatische Vernieuwing, theologische verklaring en pastorale toelichting en Oecumene en Charismatische Vernieuwing) te bestellen moet u hebben het boek De heilige Geest, levensadem van de Kerk boek II.

De Mechelse documenten 3, 4 en 6 (Charismatische Vernieuwing en sociale bewogenheid. Kardinaal Suenens en bisschop Dom Helder CamaraVernieuwing en Machten van het Kwaad en Rusten in de Geest) staan in De heilige Geest, levensadem van de Kerk boek III. Van het Mechelse document nummer 5 is geen Nederlandse vertaling.

covers Mechelse documenten

Andere publicaties van kardinaal Suenens

Op 3 juni 2017 zei paus Franciscus tegen de tienduizenden die met hem in Circus Massimo te Rome het vijftigjarig jubileum van de KCV vierden, dat het erg belangrijk is de werken van kardinaal Suenens te lezen.

Paus Franciscus beveelt dus niet alleen de Mechelse documenten van kardinaal Suenens aan, maar bijvoorbeeld ook zijn boek Een nieuw Pinksteren? (1973), waarvan de tekst te vinden is in De heilige Geest, levensadem van de Kerk boek I en hier op internet

Overzicht van alle Mechelse documenten in het Nederlands, in het Engels en in het Frans.

Kardinaal Suenens is niet meer toegekomen aan een Mechelse document over het bidden om genezing. Na zijn heengaan heeft de Doctrinaire Commissie van ICCRS daarin voorzien met de publicatie Richtlijnen voor het bidden om genezing. Deze commissie heeft in 2017 ook een gezaghebbend boek gepubliceerd over bevrijding: Deliverance Ministry.

Kees Slijkerman, 6 juli 2017

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter