Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

bestel dit nummer
Of neem gelijk een abonnement
 

2016-4 Iets moois voor u

Beste lezers,

Professor Jan Van der Veken had jaren geleden iets moois voor mij, zei hij. En hij gaf me de scriptie 'Gaven en vruchten van de Heilige Geest' van een van zijn leerlingen. Toen ik die scriptie van Edgard Peeters niet lang geleden terugvond, zag ik er een hele goede serie artikelen in. Die beginnen we nu te publiceren. Deel 1 heeft de veelzeggende titel 'De Heilige Geest komt nooit met lege handen'.

Degelijk onderricht helpt ons bij het alledaagse katholieke charismatische leven, waarover de meeste artikelen gaan. Deze keer met veel aandacht voor groepen in Haarlem, kapelaan Hagenbeek en de Nationale Open Dag.

Zie de Geest van God werken als je terugkijkt, vooruitkijkt of in je eigen hart kijkt in een moment van bezinning. Daar kan dit nummer u bij helpen en ook Vakantieconferentie Celebrate, vanaf 7 augustus in Stadskanaal. Een heel fijne zomertijd toegewenst.

Kees Slijkerman

INHOUD

NATIONALE OPEN DAG

4 Ja, thuiskomen bij God, maar hoe?, verslag Nationale Open Dag

6 4U!-dag tieners

22 Alledaags katholiek charismatisch leven - workshop 

- Kees Slijkerman

tieners KCV Nationale open dag 2006Deelnemende tieners, Nationale Open Dag 2016

HAARLEM

7 Een gebedsgroep hoort dynamisch te zijn - 40 jaar gebedsgroep Johannes de Doper in Haarlem

- Ben Schutte

10 Nieuwe impuls voor oude gebedsgroep

- Ria van Bakel

11 Door lofprijs gingen gaven groeien

- Ria Laarman

GEMEENSCHAP EN OECUMENE

12 Eenheid een voorwaarde voor evangelisatie

- Pat Collins

GENEZING

16 Lijden en vreugde dicht bij elkaar - impressie van een Talitakumiweekend voor genezing en bevrijding - E.v.V.

17 Psycholoog toonde grafiek

- E.v.V.

20 Werk in uitvoering… mijn kraan is stuk

- Elly

VAN DE HEILIGE GEEST

18 De Heilige Geest komt nooit met lege handen

- Edgard Peeters

30 De zeven gaven van de Heilige Geest

- Edgard Peeters

BEZINNING

25 De hoofdprijs winnen

- Johan Gierlings

32 Dat alles toch in orde komt

- Marianne Visser van Klaarwater

34- Zich onmachtig gemaakt

- Paus Johannes Paulus II

35 Geweldig inspirerend weekend

- Ans Meyer-Bouquet

PASTORALE KERNGROEP

26 Wie is kapelaan Peter Hagenbeek?, het nieuwe lid van de Pastorale Kerngroep van de Katholieke Charismatische Vernieuwing

- Peter Hagenbeek pr.

JAAR VAN BARMHARTIGHEID

4 en 10

VAKANTIECONFERENTIE

15 Welkom op Celebrate 2016

18Workshop Talitakumi

Foto’s van Celebrate op pag. 1, 14, 15, 18, 19, 23, 25, 27, 28boven, 29, 38

36 WETENSWAARDIGHEDEN

34 Mee naar Rome

39-40 AGENDA

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter