Charisma's

Gezaghebbende definities
Lees verder >>
Studeer, denk mee en stel vragen
Lees verder >>
Met een vrijwillige bijdrage
Lees verder >>
 
 

Paus Johannes Paulus II in Veritatis splendor

In deze encycliek over de kerkelijke moraalleer schrijft paus Johannes Paulus II dat de heilige Geest "profeten in de kerk aanstelt, leraren onderricht, tongen leidt, wonderen en genezingen verricht, wonderbare werken tot stand brengt, het onderscheid der geesten mogelijk maakt, bestuursbevoegdheden toekent, raad geeft en iedere charismatische gave toewijst en ordent." (uit: Kerkelijke documentatie, december 1993).

Op www.rkdocumenten.nl luidt de vertaling: "Hij is het immers die in de Kerk profeten doet opstaan, leraren opleidt, de tongen stuurt, tekenen en genezingen volbrengt, wonderlijke werken voortbrengt, de onderscheiding van de geesten mogelijk maakt, (de leiding verenigt, raadgeeft), elke andere geestesgave ordent en uitdeelt."

Context

Hieronder de hele paragraaf, zoals gevonden op 28 oktober 2016 op www.rkdocumenten.nl:

Aan de oorsprong van de nieuwe evangelisatie en het nieuwe zedelijke leven dat zij in haar vruchten van heiligheid en de missionaire geëngageerdheid aanbiedt en opwekt, staat de Geest van Christus, principe en kracht van de vruchtbaarheid van de heilige Moeder de Kerk zoals Paulus VI ons in herinnering roept: "Zonder het werken van de heilige Geest zal de evangelisering nooit mogelijk zijn (6)". Aan de Geest van Jezus die door het deemoedige en bereidwillige hart van de gelovige opgenomen wordt, is dus het opbloeien en gedijen van het zedelijke leven van de christen en het getuigenis van de heiligheid in de grote variëteit van roepingen, van gaven, van verantwoordelijkheden en de levensvoorwaarden en -situaties te danken: het is de heilige Geest - beklemtoonde reeds Novatianus en bracht daarmee het authentieke geloof van de Kerk tot uitdrukking - "die de leerlingen in hart en geest standvastigheid gegeven heeft, die hun de geheimen van het evangelie heeft onthuld, die in hun licht ontstoken heeft voor de koninklijke dingen; door Hem zijn ze gesterkt zodat ze noch voor gevangenissen noch voor kettingen terwille van de naam van God angst hadden; ja ze traden juist op deze machten en kwellingen van de aarde, bewapend en gesterkt door Hem; in zich droegen ze de gaven, die juist deze Geest schenkt en aan de Kerk als bruid van Christus als waardevolle juwelen verder doorgeeft. Hij is het immers die in de Kerk profeten doet opstaan, leraren opleidt, de tongen stuurt, tekenen en genezingen volbrengt, wonderlijke werken voortbrengt, de onderscheiding van de geesten mogelijk maakt, (de leiding verenigt, raadgeeft), elke andere geestesgave ordent en uitdeelt en zo door alles en in alles de Kerk van de Heer vervolmaakt en voltooit".( 7)

Uit: PARAGRAAF 7 - Moraal en nieuwe evangelisatie

 

Overzicht andere gezaghebbende kerkelijke uitspraken over charisma's.

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter