KCV

 

overzicht geluidsopnames congressen 2016, 2014 en 2012
Duits origineel en Nederlandse vertaling

Sheets 1e lezing Hennecke
Anders leren kijken

Sheets 2e lezing Hennecke
Ecclesiologie Vaticanum II en ervaringen wereldwijd

Sheets 3e lezing Hennecke
Hoe de Kerk eruit gaat zien

Aantekeningen van lezingen en praktijkverhalen
door Marlou Banning en Kees Slijkerman

Sheets lezing Johan Roose
Stichting, ontwikkeling, herbezinning Arkgemeenschappen

Kopernikanische Revolution
Geluidsfragment Hennecke Congres 2014 bij powerpointbeelden over kerkontwikkeling
 

Verslag Pastoraal Congres 2014

8e Pastoraal Congres te Helvoirt

Kerk is overal

Op weg naar een nieuwe cultuur van relatie en vertrouwen

In een stralend lentezonnetje kwamen op zondag 23 maart 2014 ruim zeventig mensen van alle kanten naar Helvoirt: priesters, diakens en leken, mensen uit heel Nederland en ook enkelen uit België en Duitsland. Iedereen is pastoraal geïnteresseerd en actief werkzaam.

Het 8e Pastoraal Congres, om de twee jaar georganiseerd door de gezamenlijke nieuwe bewegingen in de Rooms-katholieke Kerk, ging van 23 t/m 25 maart 2014 over een nieuwe christelijke vorm van een spiritualiteit van gemeenschap. Centraal stonden lezingen van dr. Christian Hennecke, priester uit het bisdom Hildesheim in Duitsland en Johan Roose van De Ark-gemeenschap in België. De bisschoppen mgr. A. Hurkmanns, mgr. J. van Burgsteden en mgr. E. de Jong waren op verschillende momenten tijdens het congres aanwezig.

Enkele keren heeft Christian Hennecke (foto) zijn publiek door elkaar geschud. We kijken volgens hem vaak met een bril van vijftig jaar geleden naar de Kerk, en proberen zoveel mogelijk van de Kerk van vroeger overeind te houden. De maatschappij is echter helemaal veranderd en daarom is een nieuwe visie en aanpak nodig voor de Kerk van de toekomst. Deze visie moet volgens Hennecke worden gedeeld, niet alleen maar met een klein groepje, maar met zoveel mogelijk mensen. Een echte geïnspireerde visie voert mensen samen, zet energie vrij en laat iets nieuws ontstaan. Het gaat hem om het geestelijk proces waardoor het priesterschapvan alle gelovigen met hun talenten centraal komt te staan.

Hennecke sprak van een Copernicaanse omwenteling van het denken die alleen maar mogelijk is waar echte relaties tussen de mensen bestaan. Dan wordt eenheid zichtbaar en voelbaar. De Duitse theoloog ziet de Kerk meer de gestalte aannemen van een netwerk van allerlei gemeenschappen, relaties en nieuwe initiatieven. De Kerk ziet hij daarbij als een baarmoeder. Kerk gebeurt overal tussen mensen en niet alleen maar in een gebouw. De Kerkgemeenschap wordt opgebouwd waar vertrouwen in de andere regeert.

Verschillende nieuwe bewegingen in Nederland (Ark-Gemeenschap, Gemeenschap Chemin Neuf, Gemeenschap Emmanuel en de bewegingen Focolare, Katholieke Charismatische Vernieuwing en Geloof en Licht) lieten zien en ervaren hoe dat in het dagelijks leven werkt, ook waar parochies fuseren.

Op de slotdag sprak Johan Roose van De Ark, een beweging die leefgemeenschappen vormt rond mensen met een verstandelijke beperking."De ontmoeting met een 'handicap' vormt ons om", leren ze bij de Ark. Aandacht en zorg voor het kwetsbare blijkt een bron van leven te zijn, als je ontdekt dat je elkaar nodig hebt. Het lijkt een paradox, maar in een maatschappij van welzijn, succes en macht blijkt gedeelde zwakheid een bron van vruchtbaarheid die echte gemeenschap laat groeien.

Het laatste lied dat de deelnemers aan het eind van dit congres zongen drukte de overheersende gedachte uit: Vele gaven, een Geest, spoort ons aan, op weg te gaan. De Geest maakt ons leven radicaal nieuw en geeft kracht aan onze daden en woorden.

Meer: www.stucom.nl/pastoraalcongres

BestandenDelen

Deel op Facebook Deel op Twitter