Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

Meer over deze open dag
Ede 2015

Persbericht 50-jarig tijdschrift
Bouwen aan de Nieuwe Aarde

toespraak Joyce van Pampus
Uit je bedelhouding komen
 

Verslag Nationale Open Dag 2015

NIET IN EIGEN KRACHT

Aan de Nationale Open Dag van de KCV hebben ook dit jaar weer honderden mensen van alle leeftijden deelgenomen.

Annemarie Sassen (31) verzorgde de presentatie. Aan het begin van de dag stond voorzitter Piet Timmermans stil bij het vijftigjarig bestaan van ons tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde.

bloemen voor 50 jaar tijdschriftTijdens de Nationale Open Dag in Ede kreeg hoofdredacteur Kees Slijkerman bloemen van de Pastorale Kerngroep en het KCV-bestuur

Jacobs ladder 2015Jacob's ladder

De katholieke lofprijsband Jacob's Ladder verzorgde de muziek en er werd meerdere keren in de zaal in klanktaal, tongentaal, gezongen. Er was ook een grote vrijmoedigheid om beelden en woorden uit te spreken die een boodschap van de Heer konden bevatten. Zo zag iemand een wenteltrap vanuit de hemel naar de aarde, waardoor licht en kracht naar beneden kwamen, met daarbij de indruk 'niet in eigen kracht kunnen we de Kerk redden,…'. De enthousiaste toespraak van Joyce van Pampus staat hier.

Beter willen worden

's Middags daagde pastor Gert Overmeer de mensen uit vanuit het thema Beter worden. 'Wie van u is tevreden met hoe hij of zij nu is?', vroeg hij. 'Die mensen mogen nu wel weggaan, want die willen niet beter worden.' 'Verwachten wij wel iets van God?' Aan het einde van zijn toespraak nodigde hij de aanwezigen uit om in gebed te gaan. Daarbij konden ze naar gebedsteams aan de rechterkant van de zaal lopen, als ze zich heel bewust opnieuw aan Jezus wilden toewijden. En ze konden naar gebedsteams aan de linkerkant als ze voor zich wilden laten bidden om een zegen. Vooral aan de linkerkant, maar ook aan de rechterkant stonden mensen in de rij om voor zich te laten bidden.

Hele ommekeer

Johannes Van Voorst tot VoorstJohannes Van Voorst tot Voorst

In de afsluitende eucharistieviering ging Johannes Van Voorst tot Voorst voor, die vorig jaar priester was gewijd. Hij vertelde dat hij - voorafgaand aan zijn priesterroeping - een jaar studie had gedaan aan de katholieke franciscaanse universiteit van Steubenville, in de Verenigde Staten. Een universiteit die een hele ommekeer heeft doorgemaakt door de charismatische vernieuwing. Deze vernieuwing is daar ingebed in de volle rijkdom van de Rooms-katholieke Kerk. De helft van alle 2500 studenten gaat daar dagelijks naar de Mis. Johannes bad dat we ons nog meer zou laten leiden naar de volle rijkdom van onze katholieke traditie.

Kees Slijkerman

Uit: Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2015-4

Dit is artikel a4091 op www.kcv-net.nl

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter