Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

Meer over onze
Nationale open dagen
 

Thuiskomen bij God, maar hoe?

Verslag Nationale Open Dag 2016

Onze Nationale Open Dag op Tweede Pinksterdag 2016 in Ede trok honderden deelnemers uit het hele land, jong en oud. 

Annemarie SassenAnne-Marie Sassen legt uit wat charismatische vernieuwing is.

Een jonge generatie organiseerde en presenteerde deze Nationale Open Dag van de Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV).

Anne-Marie Sassen opent met een vlotte presentatie en een korte uitleg voor mensen die de charismatische vernieuwing en het functioneren van charisma's niet kennen. Wat we doen is volgens haar niet veel anders dan wat je kunt lezen in het bijbelboek Handelingen van de apostelen.

Het nieuwe

Jolanda Swinkels roept de aanwezigen op om open te staan voor het nieuwe dat God wil geven, 'een nieuwe mantel en een nieuwe ring'. Een beeldspraak die vooruitgrijpt op het verhaal waarover kapelaan Peter Hagenbeek uit Uden later spreekt (Lucas 15,22).

Ook Frank Antonissen, die samen met Jolanda en kapelaan Peter het organiserend comité van de dag vormt, neemt het woord en zegt dat het ontdekken hoeveel God van je houdt een levenslange ontdekkingstocht is.

Frank Antonissen 2016Frank Antonissen over een levenslange ontdekkingstocht.

De leegte

Hoe iedereen welkom is bij God de Vader illustreert Peter Hagenbeek met het verhaal dat Jezus vertelde over de barmhartige vader en de twee zonen (Lucas 15,11- 32). De jongste zoon eist zijn deel van de erfenis op en vertrekt 'naar een ver land', of meer letterlijk vanuit het Grieks vertaald: 'naar de leegte'. Hij herkende daarin de leegte in onze samenleving waar die kapitalistisch en materialistisch is en waar mensen hun eigen geluk als het hoogste goed beschouwen. Een mentaliteit die hij herkent in populaire series als Goede tijden, slechte tijden en The bold and the beautiful. Simpel gezegd lijkt het devies in die series: 'Zorg dat jijzelf het leuk hebt met een leuke vrouw/man.'

Geld of omhelzing

Dat terugkomen bij je hemelse Vader kan op verschillende manieren. Kapelaan Hagenbeek krijgt nogal eens reacties van mensen die vinden dat God natuurlijk iedereen altijd moet binnenlaten, dat iedereen daar recht op heeft. In het verhaal dat Jezus gebruikt om de liefde van zijn Vader te illustreren, is de jongste zoon echter ook tot inkeer gekomen en laat hij zich bij thuiskomst omhelzen. Mensen die vinden dat God gewoon altijd iedereen binnen moet laten, lijken volgens pastor Hagenbeek misschien wel op een zoon die zonder inkeer en berouw thuiskomt met een vooruitgestoken hand en de woorden: 'Pa, mijn geld is op, geef me nog een beetje.' Ze zijn niet geïnteresseerd in de vader zelf, willen niet zijn omhelzing, maar opnieuw zijn geld.

Mirjam Spruit, die 's middags sprak over het jaar van Gods barmhartigheid, herkende zichzelf meer in de oudste zoon die altijd thuis is gebleven. De oudste zoon moest nog ontdekken hoeveel zijn vader van hem hield en dat alles wat van zijn vader was ook van hem was (Lucas 15,31).

kapelaan Peter HagenbeekVoordat kapelaan Hagenbeek het woord krijgt, bidt Anne-Marie Sassen met hem.

Feest of workshop

Nieuw dit jaar was de mogelijkheid om 's middags een workshop te kiezen. Daar werd veel gebruik van gemaakt, terwijl in de grote zaal het Worshipteam Den Bosch er een lofprijsfeestje van maakte met gelegenheid om bij gebedsteams voor je te laten bidden. De workshops gingen onder meer over 'Ken de Heilige Geest’  en ‘Katholiek Charismatisch als levensstijl’ (zie pag. 22 van Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2016-4).

Christenen elkaar nodig

In de eucharistieviering bracht pastor Koos Smits uit Utrecht naar voren hoe Gods openbaring als Vader, Zoon en Heilige Geest drie verschillende soorten christenen oplevert die elkaar helemaal nodig hebben om samen de volheid van Gods openbaring te weerspiegelen*. Niet alleen de rooms-katholieken hebben elkaar daarbij allemaal nodig, maar ook alle andere christenen.

'Het is de Drie-eenheid bij Wie wij uiteindelijk thuiskomen. Vandaar dat de Kerk op aarde al de volheid van de Drie-eenheid zou moeten reflecteren om een thuis voor alle Godzoekenden te zijn.'

 

4U!-DAG TIENERS

Twaalf tieners namen deel aan het tienerprogramma tijdens de Nationale Open Dag. 'Het was een prima dag', zegt organisator Thomas van Arnhem. Het aantal deelnemende tieners viel hem een beetje tegen. 'Maar', zegt hij, 'wel mooi dat het tieners waren die doorgaans niet naar onze tienerfestivals 4U! en Hightime komen.

Het thema van de dag was You’re invited, waarmee we willen uitdrukken dat God de tieners uitnodigt om bij Hem te horen. We konden de tieners een indruk geven van hoe een dag op 4U! eruitziet: teaching, lofprijzing en ministry*, maar ook spellen. Het was mooi om met het 4U!-team deze dag voor de tieners neer te zetten. Volgend jaar hopen we absoluut dat er meer tieners aanwezig gaan zijn.'

Aldus Thomas, die naast eindverantwoordelijke Marleen Jansen, leiding geeft aan het tienerwerk van de KCV. *Thomas omschrijft 'Ministry' als een moment van gebed met de mogelijkheid voor je te laten bidden bij een van de gebedsteams en/of het sacrament van boete en verzoening te ontvangen bij een priester, een moment waarop je in alle rust bij God kunt komen.

Kinderen

De kinderen van de basisschoolleeftijd hadden ook een eigen goed verzorgd programma over onze Goede Barmhartige Vader. Een mooi feest met een lofprijsband, een eigen Heilige Mis en veel ruimte voor spel en plezier. 

 

Kees Slijkerman

 

Uit: Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2016-4

Foto's: Rafaël Straayer

 

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter