Charisma's

Gezaghebbende definities
Lees verder >>
Studeer, denk mee en stel vragen
Lees verder >>
Met een vrijwillige bijdrage
Lees verder >>
 
 

Charismalijst paus Johannes Paulus II

Paus Johannes Paulus II kwam in 1982 met een lijst van charisma's. Hij zei 'dat er in iedere gemeenschap uiterst talrijke en verschillende gaven leven' en gaf toen deze opsomming:

Sommigen kunnen ideeën aanbrengen,

anderen kunnen ze uitdiepen, eerst alleen en daarna met anderen.

Sommigen zijn geboren organisatoren,

anderen nauwgezette en uitstekende uitvoerders.

Sommigen zijn bijzonder begaafd om een budget te becijferen en te beheren,

anderen kunnen de noodzaak van collecten voor wederzijdse hulp duidelijk doen inzien.

Sommigen hebben een christelijke levenservaring en een opmerkelijke wijsheid om mee te werken aan de voorbereiding op de sacramenten,

anderen kunnen beter bijdragen tot de bezieling van de liturgie.

Sommigen verrichten wonderen of zouden dit kunnen doen inzake de godsdienstopvoeding van kinderen,

anderen hebben de gave om de volwassenen spiritueel te ontmoeten en te vormen.

Sommigen hebben de genade gekregen gebedsgroepen goed te leiden,

anderen kunnen prima christelijk geïnspireerde vrijetijdsactiviteiten opzetten.

Sommigen kunnen beter de maatschappelijke problemen doordenken en helpen oplossen, door er de gist van het evangelie in te brengen,

terwijl anderen geschikter zijn als efficiënte verspreiders of redacteuren van de christelijke pers.

Uit een toespraak van paus Johannes Paulus II, ter gelegenheid van het ad-limina-bezoek van de Belgische bisschoppen in 1982. Deze tekst is gepubliceerd in 1-2-1, het officiële tijdschrift van het Secretariaat van de Bisschoppenconferentie in Nederland, 25 maart 1983.

Lees hier het hele artikel waarin bovenstaande lijst voorkomt.

 

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter