Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

neem ook een abonnement
Op Bouwen aan de Nieuwe Aarde
 

2016-3 Motor voor verandering

Beste lezers,

Verlangens kunnen worden tot 'een motor voor verandering'. Dat zegt Else Roza, die u op de voorpagina ziet. Zij sprak op het 9e Pastoraal Congres, waarop drie beproefde werkmethodes werden gepresenteerd: een mannenweekend, oefenen in levenskunst en natuurlijke gemeenschapsontwikkeling. Ze worden gepresenteerd in verschillende artikelen en kunnen nog veel teweeg gaan brengen.

In dit nummer komt ook Gebedsgroep Mozes te Zutphen voor het voetlicht. Heel interessant te lezen hoe zij elke woensdagmorgen in de parochie een rol vervullen. Ook de veranderingen die ze de laatste jaren hebben doorgevoerd kunnen andere groepen op een idee brengen.

Wat is een motor zonder brandstof? Voor elke christen en heel de Kerk is die brandstof de heilige Geest. De verlangens die God heeft gewekt in zijn volk, die worden gerealiseerd door de uitstorting van zijn Geest. Dat vieren we met Pinksteren en maandag in Ede. Komt u ook?

Zalig Pinksteren!

Kees Slijkerman

INHOUD

GEBED

4 De twintig Jezusgeheimen

- Priester Koos Smits

GEBEDSGROEP

6 Wekelijks met elkaar samen te zijn – in Zutphen

- Marijke Wermers

24 Zonnige bezinningsdag – Gebedsgroepen samen in Klein Sion

- L.H.

BEZINNING

9 Koffiezetapparaat ontkalken - Kritiek kan zuiverend werken

- Johan Gierlings

10 De Kerk en het bevrijdende sacramentele leven - leren uit de Mechelse documenten deel 2

- L.J kardinaal Suenens

briefjes verbranden herbronningsweekendBriefjes verbranden, Pastoraal Congres 2016

PASTORAAL CONGRES

12 Motor voor verandering

- Kees Slijkerman

16 Verlangens tevoorschijn luisteren

17 Drie openbaringen, drie soorten christenen - Herkennen we deze verscheidenheid in de katholieke traditie?

- Kees Slijkerman

30 Leven brengen in je woonplaats -  Herbronningsweekend voor mannen - een nieuwe aanpak waait over uit de Verenigde Staten

- Johan en Frans

Pastoraal Congres 2016

ER IS MEER IN BEWEGING

22 De gemeenschap Cenacolo

- Enny Veens

JODEN-CHRISTENEN

27 Christenen en Messiasbelijdende Joden

- Pat Collins C.M.

26 Nieuw Vaticaans document

GENEZING

32 Sozo genezingsconferentie in Susterseel

- José Poeth

JAAR VAN BARMHARTIGHEID

20 Het medicijn van de barmhartigheid

- Paus Franciscus

- Hilde Kieboom

NATIONALE OPEN DAG

35 Welkom op de Nationale Open Dag - Thema: Kom Thuis

- Jolanda Swinkels

8, 26, 35, 38 WETENSWAARDIGHEDEN

39-40 AGENDA

 

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter