Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

Printversie van dit artikel
Over de inhoud, betekenis en gevolgen van de doop in de Geest
 

DOOP IN DE GEEST: IMPULS TOT EEN NIEUWE LEVENSWIJZE

Edgard Peeters

Van de ‘doop in de Geest’ wordt wel eens gezegd dat deze de grondervaring is waarop heel de spiritualiteit van de charismatische vernieuwing gebouwd is. Het grote belang ervan kan dus niet genoeg worden onderlijnd. Maar tegelijk is het nodig om goed te weten waarover het gaat. Temeer omdat paus Franciscus ons vraagt de doop in de Geest te delen met alle katholieken in heel de Kerk.

Omschrijving

In dit artikel peilen we naar de concrete inhoud en betekenis van dit hoogst bijzondere fenomeen. Meestal spreekt men van ‘doop in de Geest’, maar er zijn nog andere benamingen in omloop zoals ‘geestesdoop’, ‘geestesvervulling’, ‘doorbraak van de Geest’ of ‘pinksterervaring’.

In enkele woorden een juiste omschrijving ervan geven is niet zo gemakkelijk. Maar een korte definitie zou als volgt kunnen luiden:

het is de ervaring van de kracht van de Heilige Geest, de kracht, waarmee Hij ons vervult en omvormt, juist zoals dit gebeurde bij Jezus’ leerlingen op het Pinksterfeest.*

Wie deze ‘doop’ ontvangt, beschouwt hem als een keerpunt in zijn leven en heeft het gevoel alsof hij dan pas echt ‘christen’ is geworden. Het is de impuls tot een nieuwe levenswijze, waarin men door de Heilige Geest geleid, gesterkt en verlicht wordt op een meer vruchtbare en manifeste wijze dan vroeger.

Lees hier het hele artikel in opmaak, met ook de GEVOLGEN VAN DE ‘DOOP IN DE GEEST’

en

Hier de printversie van dit dubbelartikel over de inhoud, betekenis en gevolgen van de doop in de Geest.

 

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter