Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

andere edities
Van dit tijdschrift

neem ook een abonnement
Op dit tijdschrift

bijdragen aan onze missie
Dat kan ook door een gift over te maken
 

2017-1 De Kerk verjongt

Beste lezers,

Dit is een gedenkwaardige maand voor ons. Vijftig jaar geleden kwam een groep rooms-katholieke studenten in een bezinningsweekend in Pittsburgh (VS) bijeen. Ongeveer de helft van de dertig deelnemers ervaart in dat weekend een onderdompeling in de Heilige Geest. Daarover kunnen ze niet zwijgen. Het gaat als een lopend vuurtje de wereld over en krijgt de naam: Katholieke Charismatische Vernieuwing.

Pater Raniero Cantalamessa noemt deze vernieuwing 'een van de vele tekens van het ontwaken van de Geest en de charisma's in de Kerk.' Dat de Kerk verjongt door de charisma's, dat schrijft nu ook de Congregatie voor de Geloofsleer in Rome.

We danken deze vernieuwing aan de Heilige Geest, die gebruik maakt van het concilie en het getuigenis van andere christenen. Hij waait steeds meer over kerkmuren heen. Dat blijkt ook uit de genezing waar Gabriela van getuigt, de wetenswaardigheden en het artikel Kansen voor dialoog en evangelisatie.

Kees Slijkerman

INHOUD

GETUIGENIS

4 Wat ben ik toch een rijk mens

- Leo Omlo

6 Mijn heup en pink zijn genezenGabriela

- Gabriela

BEZINNING

8 Samen met Jezus je kruis dragen

- Joyce van Pampus

12 Werktuig of wezen

- Gert Overmeer, priester

17 Even een kaarsje opsteken!

- Koos Smits, priester

VAN DE HEILIGE GEEST

10 Een nieuwe fase voor de Kerk

- Pater Raniero Cantalamessa

22 Gave van inzicht

- Edgard Peeters (deel 7)

31 Charisma's verjongen de Kerk

- Kees Slijkerman

EVANGELISATIEJanki-in-Nederland-2016Jongeren van de Janki-gemeenschap

14 Nieuwe Poolse charismatische gemeenschap Janki

- Marijke Pieters

RETRAITE

20 In de stilte

- Alied

OECUMENE pag. 28 en

Willem SmouterDs. Willem Smouter: ‘Er zijn dikwijls initiatieven van

jonge mensen buiten de lokale raden van kerken om'

24 Kansen voor dialoog en evangelisatie

- Kees Slijkerman

VOOR U GELEZEN

28 Luther en Rome

- Koos Smits, priester

34 Het Onze Vader: een typisch joods gebed

- Pater Leo van der Klaauw a.a.

50 JAAR KCV pag. 11 en

27 Vijftig jaar later in hetzelfde retraitehuis

30 Twaalf ooggetuigen

36 WETENSWAARDIGHEDEN

Generations

Are you ready project

Universitair onderzoek naar genezingen

Nieuwe aandacht voor gebed om genezing

Theologen over genezing 

Gerard Klarenbeek

39-40 AGENDA

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter