KCV

 

De afkorting KCV kan verschillende betekenissen hebben
Is de KCV een groepering, een stichting, een beweging of een vernieuwingsproces?
 

Een vernieuwingsproces

Katholieke charismatische vernieuwing is in de eerste plaats een vernieuwingsproces. Inhoudelijk gaat het bij de charismatische vernieuwing over bijna alle onderdelen en aspecten van het leven en van de Kerk. 

Het is een vernieuwing vanuit God. Daarom treft u eerst teksten over God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vooral de Heilige Geest komt door de charismatische vernieuwing opnieuw in de aandacht. Lees over de gaven de vrucht en de charisma's van de Heilige Geest.

Belangrijk bij deze vernieuwing is dat mensen gedoopt worden met de heilige Geest, zoals Jezus heeft aangekondigd voordat Hij naar de hemel ging. 

Paus Franciscus definieert deze vernieuwing als een 'stoom van genade'. 

Katholieke Charismatische Vernieuwing is ook de naam van een stichting die deze vernieuwing ondersteunt. 

Op initiatief van paus Franciscus is bovendien CHARIS door de Kerk opgericht, als een service om de onderlinge verbondenheid tussen alle expressies van charismatische vernieuwing te bevorderen en samen aan de doelstellingen van CHARIS te werken.

 

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter